Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Konkurs na logotyp 100-lecia Adwokatury

Konkurs na logotyp 100-lecia Adwokatury

Naczelna Rada Adwokacka – Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej ogłasza konkurs na jubileuszowy logotyp 100-lecia Adwokatury w Polsce. Termin nadsyłania prac mija 15 października bieżącego roku Jubileusz 100 lecia powstania tej najstarszej prawniczej korporacji zawodowej przypada jesienią 2018 roku.Oto wyciąg z regulaminu.
I. ORGANIZATOR KONKURSU: Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie. – Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
II. CEL KONKURSU, GRUPA DOCELOWA ORAZ OCZEKIWANIE I WYKORZYSTANIE LOGOTYPU
1. Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie jubileuszowego logotypu wraz z opracowaniem Księgi Znaku na 100-lecie Adwokatury.
2. Logotyp powinien być zaprojektowany w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.
3. Oczekiwaną cechą logotypu jest nowoczesna forma komunikująca utrwaloną tradycję obecności Adwokatury w świadomości obywateli.
4. Logotyp będzie wykorzystywany w związku z Jubileuszem 100 – lecia Adwokatury, a jego odbiorcami będzie szerokie i różnorodne grono środowisk, w tym m.in. administracja centralna i samorządowa, środowiska akademickie, dziennikarze, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą uczestniczyć samodzielni Autorzy lub Zespoły Autorskie.
2.Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
Pozostałe szczegóły na stronie NRA

Sprawdź także

Palestra o aresztach

Raport NRA z wykonania przez Polskę wyroków ETPCz dot. długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania Raport Naczelnej …