Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Konkurs na pomoc pokrzywdzonym

Konkurs na pomoc pokrzywdzonym

Resort sprawiedliwości ogłosił konkurs w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenierealizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Szczególy na stronie internetowej MS.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …

Strona główna / Aktualności / Konkurs na pomoc pokrzywdzonym

Konkurs na pomoc pokrzywdzonym

Minister Sprawiedliwości, jako dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Penitencjarnej ogłosił IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym i członkom ich rodzin. Konkurs skierowany jest do podmiotów ze sfery pozarządowej, które po przeprowadzeniu postępowania i akceptacji …. …ich oferty otrzymają dotacje na świadczenie pomocy pokrzywdzonym, na okres od 15 sierpnia do 31 grudnia 2013 roku.
Do chwili obecnej ogłoszono 3 konkursy ogólnopolskie, których wynikiem jest świadczenie w 2013 roku przez 24 NGO?sy pomocy ofiarom przestępstw. Pomoc pokrzywdzonym nie jest jednak świadczona jednolicie na całym terytorium kraju, w związku z czym obecny konkurs ofert skierowany jest na pomoc w 17 miastach na terenie Polski w których taka forma wsparcia nie jest jeszcze dostępna, tj. w Ciechanowie, Częstochowie, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Legnicy, Olsztynie, Opolu, Pile, Poznaniu, Radomiu, Siedlcach, Słupsku, Tarnowie, Wrocławiu, Zamościu.
Zadania objęte konkursem dotyczą m.in. takich działań na rzecz pokrzywdzonych jak: organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, pokrywanie kosztów: świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, żywności lub bonów żywnościowych, przejazdów środkami komunikacji publicznej, kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia oraz finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych, dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Konkurs skierowany jest do podmiotów, które realizować będą minimum 5 z 9 wymienionych wyżej zadań, a najwyżej oceniane będą oferty podmiotów, które możliwie kompleksowo świadczyć będą pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Szczegóły dotyczące realizowanego zadania, w tym ogłoszenie otwartego konkursu, zasady przeprowadzenia konkursu oraz świadczenia pomocy a także załączniki i wzór umowy dostępne są na www.ms.gov.pl w zakładce ogłoszenia lub na http://bip.ms.gov.pl.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …