Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Konkurs na pomoc postpenitencjarną

Konkurs na pomoc postpenitencjarną

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 r. Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na realizację w roku 2016 zadania publicznego: ?Pomoc postpenitencjarna osobom
pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin?
. Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, Dysponent Funduszu przyjął oferty następujących podmiotów: Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku, ul. Chrobrego 10, 66-530 Drezdenko; Pogotowie Społeczne, ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznań; Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …

Strona główna / Listy / Konkurs na pomoc postpenitencjarną

Konkurs na pomoc postpenitencjarną

Minister sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs oraz zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2016
zadania publicznego: ?Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin? w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ogłoszenie o konkursie,wzzór oferty i oświadczenie na stronie resortu.

Sprawdź także

Egzamin komorniczy

W piątek (12.04.br.) zakończył się egzamin komorniczy. Wnioski o dopuszczenie do sprawdzianu złożyło 91 aplikantów …