Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Konkurs na scenariusz filmowy

Konkurs na scenariusz filmowy

W dniach 10-13 października br. odbędzie się II Przegląd Kina Prawniczego ?Adwokat w roli głównej 2013?. Tymczasem Naczelna Rada Adwokacka ogłasza konkurs na najlepszy pomysł na film o tematyce sądowniczej. Laureaci zostaną wyróżnieni podczas uroczystej gali otwierającej przegląd, w której uczestnictwo potwierdził reżyser Andrzej Wajda. – Polska adwokatura z zaangażowaniem uczestniczy w życiu kulturalnym i artystycznym. W rodzimej kinematografii brakuje jednak filmów, w których adwokat występowałby w roli głównej. Konkurs na scenariusz ma być też kolejną formą promującą nasz zawód. ? mówi adw. Anisa Gnacikowska, sekretarz prawniczy prezydium NRA i pomysłodawczyni projektu. ? Celem konkursu jest doprowadzenie do realizacji pełnometrażowego, telewizyjnego lub dokumentalnego filmu.
Produkcję obrazu wspierać będą Naczelna Rada Adwokacka i Fundacja Szkoła Wajdy. ? dodaje. Konkurs kierowany jest wyłącznie do adwokatów wykonujących i niewykonujących zawód oraz aplikantów adwokackich.
Nagrodą główną będą indywidualne konsultacje ze scripts doctorami z Fundacji Szkoła Wajdy. Pozostałym laureatom wręczone zostaną boxy DVD z filmami Andrzeja Wajdy, z autografem reżysera. Ponadto, osoba wyróżniona miejscem drugim otrzyma album książkowy ?Wajda. Moje filmy“ również z autografem.
Zgodnie z regulaminem, zgłaszane pomysły muszą być napisane w języku polskim, nie mogą mieć więcej niż trzech współtwórców i nie mogą stanowić adaptacji innego utworu, chyba że uczestnik jest twórcą adaptowanego utworu i jednocześnie wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do tego dzieła. Jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa pomysły, których opis nie może być dłuższy niż 5 stron A4 (rodzaj czcionki: Courier New; rozmiar czcionki: 12 pt.; odstępy między wierszami: 1,5 lub 2 linijki). Zgłoszenia należy składać w formie elektronicznej na adres adwokat@wajdaschool.pl oraz w wersji papierowej na adres Fundacji Szkoła Wajdy: ul. Chełmska 21, budynek 24, 00-724 Warszawa. Termin nadsyłania projektów mija 15 września 2013 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie. Informacje o konkursie znajdują się również na facebooku: www.facebook.pl/KonkursAdwokatwroliglownej

Sprawdź także

Fakty i mity o Komornikach

Komornik sądowy – postrzeganie społeczne a rzeczywistość prawna Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział …