Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Konkurs o Nagrodę Prezesa KRRP

Konkurs o Nagrodę Prezesa KRRP

Trwa Konkurs o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych za najlepszą pracę magisterską.

Chodzi o prace magisterskie z zakresu: – wykonywania zawodu radcy prawnego; – deontologii zawodowej; – działalności samorządu radców prawnych; – rynku usług prawniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza Konkurs na pracę magisterską z zakresu wykonywania zawodu radcy prawnego, deontologii zawodowej, działalności samorządu radców prawnych oraz rynku usług prawniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ideą przyświecającą organizacji Konkursu jest popularyzacja tematyki organizacji i zasad działania samorządu radcowskiego oraz funkcjonowania zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków etycznych ukształtowanych w toku jego wykonywania.
Do udziału w Konkursie zapraszamy absolwentów studiów wyższych będących autorami prac magisterskich o wskazanej w tytule tematyce, obronionych po 1 maja 2007 roku, które uzyskały ocenę co najmniej dobrą. Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w Konkursie, proszone są o przesłanie na adres Krajowej Rady Radców Prawnych, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok 4, następującego kompletu dokumentów: – wypełniona i wydrukowana karta zgłoszeniowa; – 1 egzemplarz pracy wydrukowanej, w miękkiej oprawie; – 1 egzemplarz pracy na nośniku CD w formacie Word; – streszczenie pracy o objętości niewiększej niż 1 strona formatu A4; – potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu magisterskiego lub wydane przez uczelnię zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra po dniu 1 maja 2007 r.
Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2010 r . Nadesłane prace zostaną ocenione przez niezależną Komisję. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 30 listopada 2010 r. na stronie internetowej Organizatora (www.kirp.pl), na której zamieścimy również informację na temat terminu uroczystości wręczenia nagród. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł .

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …