Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Konkurs Palestry nierozstrzygnięty

Konkurs Palestry nierozstrzygnięty

W związku z koniecznością rozstrzygnięcia konkursu i przeprowadzonymi posiedzeniami jury w dniach: 25 października 2017 oraz 28 października 2017 r., po zapoznaniu się ze zgłoszonymi do konkursu pracami, jury na podstawie pkt. VI ust. 10 Regulamin konkursu Naczelnej Rady Adwokacjiej na jubileuszowy logotyp 100-lecia Adwokatury w Polsce,postanowiło: nie rozstrzygać konkursu.
Decyzja jury o nierozstrzygnięciu konkursu i braku wyłonienia pracy zasługującej na przyznanie nagrody głównej, uzasadniona jest następującymi powodami:
w znakomitej większości prac, autorzy projektów podjęli próbę posłużenia się znakiem Adwokatury, przy czym z reguły traktowany był on jako uzupełnienie projektu graficznego a nie motyw wiodący, przedstawione prace nie uwzględniają wyjątkowego znaczenia jubileuszu 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, szczycącej się swoją bogatą historią oraz szczególną pozycją ustrojową, autorzy prac nie odwołują się do czytelnej i obecnej w świadomości społecznej (potencjalnych odbiorców logotypu) symboliki Adwokatury Polskiej, wpisanej w dzieje Rzeczypospolitej Polskiej, w przedstawionych projektach zabrakło próby oryginalnej interpretacji wydarzenia, którego dotyczyć ma znak – jubileuszowy logotyp 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, nadesłane kompozycje w większości nie przedstawiają zasługujących na szczególną uwagę walorów artystycznych, formy plastyczne są mało czytelne ze względu na nadmiar zastosowanych elementów graficznych, w części przedstawionych projektów dostrzegalne są błędy kompozycyjne.
W ocenie jury obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej powinny mieć swój autonomiczny, wyrazisty oraz łatwo rozpoznawalny logotyp, który u odbiorcy wywoływałby bezpośrednie skojarzenie z tym wyjątkowym wydarzeniem i identyfikował go z Adwokaturą.
Z uwagi na powyższe, jury rekomenduje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej rozważenie możliwości zwrócenia się do wybranych (bądź wybranego), cieszących się renomą i uznaniem, grafików, plastyków których umiejętności artystyczne dawałyby gwarancję otrzymania odpowiadającego Naszym wyobrażeniom logotypu.
Adwokat Ewa Czerska Adwokat Anisa Gnacikowska Adwokat Jerzy Zięba Joanna Sędek

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …