Strona główna / Listy / Konkurs RPO rozstrzygnięty

Konkurs RPO rozstrzygnięty

Wyniki konkursu „Prawa Człowieka w Obiektywie”

15 października Kapituła Konkursu „Prawa Człowieka w Obiektywie” w składzie: rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek, dyrektorka Zespołu ds. Prezydialnych i Współpracy Międzynarodowej Anna Grzelak i  Grzegorz Krzyżewski z Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej wyłoniła laureatów konkursu „Prawa człowieka w obiektywie”.

Konkurs „Prawa Człowieka w Obiektywie” służy rozpowszechnianiu wiedzy na temat praw człowieka pośród uczniów poprzez artystyczne spojrzenie na zagadnienia prawne. Uczestnicy, wykorzystując fotografię i wideo, nie tylko wyrażają swoje unikalne perspektywy na istotne zagadnienia związane z prawami człowieka, lecz także aktywnie przyczyniają się do edukacji społeczeństwa w tej ważnej dziedzinie.

W kategorii „Fotografia”

1)    w grupie wiekowej: szkoły podstawowe

Nagroda główna: Daniel Beszczyński ze Szkoły Podstawowej im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Grzywnie – za pracę zatytułowaną „Wojna i Pokój”

Wyróżnienie: 

Alicja Folcik ze Szkoły Podstawowej nr 65 we Wrocławiu – za pracę zatytułowaną „Prawo do swobodnej wypowiedzi i poszukiwania”

Daria Grzelak ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu – za pracę zatytułowaną  „Prawo do czystego środowiska naturalnie!”

2)    w grupie wiekowej szkoły ponadpodstawowe

Nagroda główna: Laura Besz – Liceum ROE we Wrocławiu –  za pracę zatytułowaną „Zniewolenie”

Wyróżnienie: 

Maria Kolasińska z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – za pracę zatytułowaną  „Nierówny start”

Alan Kuśmirek z Zespołu Szkół nr 1 w Żorach – za pracę zatytułowaną  „Czy Twój głos ma znaczenie?”

W kategorii „Wideo”

1)    w grupie wiekowej szkoły podstawowe 

Nagroda główna: Malwina Małocha i Marcel Nassar ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie – za pracę zatytułowaną  „22 znaki”

Wyróżnienie:

Tymoteusz Frątczak ze Szkoły Podstawowej nr 65 we Wrocławiu – za pracę zatytułowaną „Każdy inny – wszyscy równi”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Międzyborowie – Martyna Soból, Damian Soból i Milena Soból, Zofia Śmigielska oraz Anna Śmigielska – za pracę zatytułowaną  „Prawo człowieka do szacunku”

2)    w grupie wiekowej szkoły ponadpodstawowe 

Nagroda główna: Kinga Brodzińska z LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha w Warszawie – za pracę zatytułowaną  „Narodziny Praw Człowieka”

Kapituła Konkursu składa serdeczne gratulacje laureatom i dziękuje za udział wszystkim autorom nadesłanych prac.

Sprawdź także

Kup puzzle „Adwokatka”

Fundacja Adwokatury w ramach swojej działalności na rzecz promocji zawodu adwokata, prezentuje nową inicjatywę. Puzzle …