Strona główna / Aktualności / Konkurs wiedzy o prawie dla szkół

Konkurs wiedzy o prawie dla szkół

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu organizuje II edycję ?Konkursu wiedzy o prawie? na rok szkolny 2013/2014. Konkurs rozpoczyna się 27 marca Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół: a. podstawowych (klas IV-VI), b. gimnazjalnych, c. ponadgimnazjalnych.
CELE KONKURSU 1. Poszerzanie i pogłębianie świadomości prawnej dzieci i młodzieży. 2. Rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz wyobraźni prawnej. 3. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. 4. Doskonalenie kluczowych umiejętności oratorskich: a. odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji prawnych; b. analizy i interpretacji tekstów prawnych; c. tworzenia różnych form wypowiedzi prawnej. 5. Doskonalenie praktycznych umiejętności w języku prawniczym, szczególnie pisania, mówienia, argumentacji i przekonywania. 6. Przygotowanie młodych ludzi do wystąpień publicznych. 7. Popularyzowanie poprawnej polszczyzny w mowie i piśmie. 8. Pozyskiwanie sojuszników w krzewieniu kultury prawnej.
Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, czasu trwania i wyników poszczególnych etapów Konkursu będą przekazywane poprzez stronę www.poznan.oirp.pl, w zakładce Prawo w szkole.
Pierwszy etap ? szkolny (27 marca 2014 roku) W etapie szkolnym mogą wziąć udział wszyscy uczniowie zainteresowani Konkursem. Do etapu regionalnego kwalifikują się uczestnicy, którzy uzyskają minimum 90 % wymaganej liczby punktów. Do etapu regionalnego kwalifikuje się z każdego poziomu wiekowego nie więcej niż trzech uczniów reprezentujących całą szkołę. Organizatorzy nie dopuszczają miejsc ex aequo.
Regionalny etap konkursu odbędzie się w siedzibie OIRP w Poznaniu, w dniu 28 kwietnia 2014 roku. Jest to finał konkursu. Tytuł laureata Konkursu otrzymują uczniowie, którzy na etapie regionalnym uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do uzyskania. Tytuł finalisty Konkursu otrzymują pozostali uczestnicy etapu regionalnego. Laureaci i finaliści Konkursu otrzymują zaświadczenia o udziale w konkursie.

Sprawdź także

Wojsko Francji w Kijowie?

Francja wysłała do Słowiańska na wschodzie Ukrainy około 100 żołnierzy z 3. pułku piechoty Legii …