Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Konsultacje prokuratorów generalnych UE

Konsultacje prokuratorów generalnych UE

Zastępca Prokuratora Generalnego RP Marzena Kowalska wzięła udział w dniu 5 czerwca 2015 r. w odbywającym się w Hadze 9. Spotkaniu Forum Konsultacyjnego Prokuratorów Generalnych i Dyrektorów Prokuratur Państw Członkowskich Unii Europejskiej zorganizowanym w ramach Prezydencji łotewskiej w Radzie Unii Europejskiej.W spotkaniu uczestniczyli prokuratorzy generalni państw członkowskich UE oraz przedstawiciele instytucji unijnych – Parlamentu Europejskiego, Sekretariatu Generalnego Rady UE, Komisji Europejskiej, Europolu, Eurojustu, Europejskiej Sieci Sądowej, Trybunału Sprawiedliwości UE, Europejskiej Izby Adwokatów i akademicy. Znaczna część spotkania, w której uczestniczyła Komisarz ds. Sprawiedliwości, Konsumentów i Równouprawnienia Płci Vĕra Jourová, była poświęcona wymianie opinii na temat kształtu przyszłej Prokuratury Europejskiej (EPPO). W toku dyskusji Zastępca Prokuratora Generalnego RP Marzena Kowalska przedstawiła stanowisko Prokuratorów Generalnych Grupy Wyszehradzkiej w kwestii Prokuratury Europejskiej z maja b.r., zawarte w Deklaracji Sopockiej, podkreślając że Prokuratura Europejska nie powinna być wyłącznie politycznym projektem, ale strukturą, która będzie w stanie zabezpieczyć budżet UE w stopniu wyższym niż ma to miejsce obecnie.
Zwróciła też uwagę na szereg kwestii, które – mając istotne znaczenie praktyczne – w dalszym ciągu wymaga rozstrzygnięcia lub doprecyzowania, a to: zakres kompetencji EPPO, jego struktura w kontekście szybkości postępowania, podział uprawnień pomiędzy Stałymi Izbami a Prokuratorami Europejskimi oraz zakres uprawnień Europejskich Prokuratorów Delegowanych, obowiązek raportowania przez państwa członkowskie o sprawach wchodzących w zakres kompetencji EPPO, czy problem podwójnej hierarchii Europejskich Prokuratorów Delegowanych. W przeddzień spotkania Forum Konsultacyjnego odbyło się seminarium strategiczne Eurojustu, poświęcone wymianie doświadczeń dotyczących rozwiązywania konfliktów jurysdykcyjnych, przekazywania ścigania oraz zasady ne bis in idem w ramach współpracy sądowej w sprawach karnych w UE.
W skład polskiej delegacji weszli również: prokurator Mariusz Skowroński – przedstawiciel krajowy Polski w Eurojuście i Beata Hlawacz, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Prokuraturze Generalnej.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …