Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Kontakt więźnia z pełnomocnikiem

Kontakt więźnia z pełnomocnikiem

Rzecznik Praw Obywatelskich powraca do problemu sygnalizowanego już w 2013 roku, dotyczącego braku regulacji normującej sposób kontaktowania się osób pozbawionych wolności z pełnomocnikiem, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, reprezentującym te osoby przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Projekt ustawy o zmianieustawy ? Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw nie uwzględnia powyższego zagadnienia, niezmiernie istotnego z punktu widzenia przestrzegania praw jednostki pozbawionej wolności, w dochodzeniu swych racji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie włączenia tej tematyki do prac legislacyjnych prowadzonych nad nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego.

Sprawdź także

Guma do żucia w mrowisku

Bajeczni Adwokaci ruszają do szkół 1 czerwca Z drugą edycją akcji „Bajeczni Adwokaci” ruszamy 1 …