Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Kontrola kształcenia lekarzy

Kontrola kształcenia lekarzy

NIK zaplanowała (plan pracy przyjęty w październiku 2014 roku) kontrolę kształcenia personelu medycznego. Izba sprawdzi czy system kształcenia i szkolenia zawodowego kadr medycznych zapewnia przygotowanie odpowiedniej liczby specjalistów, stosownie do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa? Jak wynikaz kontroli NIK jednym z czynników ograniczających dostępność świadczeń zdrowotnych jest niedobór personelu medycznego w wielu dziedzinach medycyny. Jednocześnie istnieje duże zróżnicowanie regionalne w rozmieszczeniu kadr medycznych. Rośnie też udział osób w podeszłym wieku wśród personelu medycznego. Na przykład wśród lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu, wzrósł odsetek osób w wieku powyżej 65 roku życia, z 18,1% w 2006 r. do 20,4% w 2012 r. Podobne zjawisko występuje wśród pielęgniarek i położnych. Dodatkowo, jak podkreślają eksperci, mamy obecnie do czynienia z drugą falą lekarzy wyjeżdżających na stałe za granicę. NIK zbada m.in. Czy określano zapotrzebowanie na specjalistów w poszczególnych obszarach ochrony zdrowia? Co zrobiło w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia? NFZ? Jakiego rodzaju przedsięwzięcia zostały podjęte, aby umożliwić zatrudnienie lekarzy – specjalistów odpowiednio w stosunku do zidentyfikowanych potrzeb? Czy systemy rekrutacyjne poszczególnych uczelni uwzględniały zapotrzebowanie na absolwentów tych szkół? Czy zapewniono proces kształcenia zgodnie z przyjętymi standardami? Czy występują bariery w dostępie do specjalizacji i co jest ich przyczyną? Jakie działania podejmowane są na rzecz zahamowania emigracji wykształconych w kraju fachowych kadr medycznych? Co robią organy założycielskie szpitali, aby pozyskać do swoich palcówek lekarzy określonych specjalności? Wyniki kontroli zostaną przedstawione w III kwartale 2015 roku.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …