Strona główna / Aktualności / Konwalidacja złego prawa

Konwalidacja złego prawa

Dlaczego naprawa wymiaru sprawiedliwości jest tak pilnie potrzebna ? Widzimy konsekwencje złych reform najdroższego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W kolejnym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdza, że osoby powołane do SN nie mogą wydawać ważnych orzeczeń, a przede wszystkim Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem.

Teraz jest to postanowienie z 19 października 2023r.: Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (..).nie jest „sądem ustanowionym ustawą”, nie ma statusu „sądu” w rozumieniu konstytucyjnym i konwencyjnym, i sędzia M. S. nie został powołany na urząd sędziego Sądu Najwyższego.”

– tak Sąd Najwyższy w składzie SSN: Tomasz Artymiuk, Jolanta Frańczak, Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Andrzej Siuchniński i Karol Weitz [sygn. akt I ZB 52/22]

„Decyzja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (..), nie może i nie mogła takiego powołania – bez dochowania wymogów określonych w art. 179 Konstytucji RP – zastąpić (identycznie w odniesieniu do sędziów Izby Dyscyplinarnej wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniach z dnia 18 maja 2023 r., II KK 186/23 oraz z dnia 18 lipca 2023 r., IV KZ 19/23).”

Cytaty z pkt 8 uzasadnienia.

Poniżej końcowy fragment uzasadnienia wskazujący na skutki wydawania orzeczeń przez takich sędziów i sądy: 

To sprawia, że wobec osób powołanych przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego na wniosek KRS, ukształtowanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r., zawsze zachodzi konieczność stwierdzenia wystąpienia bezwzględnej przesłanki odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k., ilekroć brali oni udział w wydaniu orzeczenia i – jak podnosi w swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy – nie jest nawet niezbędne przeprowadzanie żadnych dodatkowych testów niezawisłości i bezstronności, a więc sprawdzania czy wadliwość ta w realiach konkretnej sprawy prowadziła do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 EKPC (zob. postanowienie z dnia 23 listopada 2022 r., II KZ 39/22; postanowienie z dnia 12 kwietnia 2021 r., V KZ 64/21).

Chcemy uporządkować sytuację w sądownictwie, zapewnić ludziom sądy szybkie, uczciwe i pewne.

Odpowiedzią jak to rozwiązać jest pakiet 5 ustaw.

Całość postanowienia z uzasadnieniem dostępna jest na stronie SSP Iustitia : I ZB 52/22 (pdf)

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …