Strona główna / Szczypta soli / Konwencje a polskie bariery

Konwencje a polskie bariery

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny potrzebują nie tylko upowszechnienia idei Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, ale również wprowadzenia w życie wielu konkretnych rozwiązań ? przekonywał prezydent podczas zorganizowanej Pałacu Prezydenckim konferencji ?Prawa i bariery. Edukacja, informacja, praca, przestrzeń publiczna a problemy osób niepełnosprawnych? z udziałem osób z różnymi niepełnosprawnościami. Prezydent Bronisław Komorowski podkreślał, że kwestie praw osób niepełnosprawnych powinny być przedmiotem permanentnej uwagi i permanentnego działania. ? To niewątpliwie bardzo ważny akt prawny, mający zarówno charakter świadomego określenia celów, do których powinny dążyć wszystkie cywilizowane społeczeństwa i kraje, jak i swoiste wyzwanie, przed którym wszyscy stanęliśmy ? podkreślił Bronisław Komorowski. Prezydent mówił też, że odnosi wrażenie, iż na razie Konwencja w niewielkim stopniu wpłynęła na rzeczywistość w Polsce, a więc ? jak dodał ? nadal stoimy przed wyzwaniem jak uwrażliwiać opinię publiczną, władzę, społeczeństwo na zapisy Konwencji. Wskazywał, że dotyczy to ponad 3,5 miliona osób niepełnosprawnych w Polsce. – Oni i ich rodziny potrzebują nie tylko upowszechnienia idei Konwencji, ale również wprowadzenia wielu rozwiązań w życie ? przekonywał.
Szkoda,że Pan Prezydent nic nie wspomniał o inicjatywach RPO, prof. Ireny Lipowicz, która od samego początku swojej kadencji wdrożenie w życie uchwał ONZ dotyczących niepełnosprawnych. Obok w rubryce ?aktualności? piszemy o kolejnych takich wystąpieniach RPO, który chce aby Konwencje były integralną częścią polskiego prawa.

Sprawdź także

Czytać ze zrozumieniem

Pegasus legalny! – zatriumfował na portalu X były pisowski wiceminister służb specjalnych Maciej Wąsik, zarządzając …