Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / KOS o kampanii wyborczej

KOS o kampanii wyborczej

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS nt kampanii wyborczej

Każda kampania wyborcza to dynamiczne wystąpienia kandydatów, zażarte debaty oraz tysiące banerów, ulotek i spotów. Język, jakim w okresie kampanii posługują się kandydaci i ich sztaby, bywa ostry i przepełniony wyrazistymi porównaniami. Nie ma w tym nic niestosownego. Demokracja to przecież także mobilizacja obywateli i wymiana opinii o ważnych sprawach publicznych – a to może mieć miejsce jedynie w warunkach zapewniających wolność słowa i pluralizm mediów.

Niemniej, także w okresie wyborczym, wszyscy zaangażowani w kampanię zobowiązani są do przestrzegania prawa. Dotyczy to przede wszystkim polityków piastujących różne funkcje i stanowiących zaplecze kandydatów oraz mediów jako ważnych instytucji życia publicznego, kształtujących postawy wielu obywateli.

W tym duchu polski ustawodawca przewidział tzw. tryb wyborczy, którego celem jest zapewnienie rzetelnej agitacji na rzecz kandydatów lub przeciwko ich konkurentom. W przypadku, gdy walka o głosy oparta jest na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, kandydaci i ich komitety mogą zwrócić się do sądu o ochronę, który może nakazać m.in. publikację sprostowania.

Komitet Obrony Sprawiedliwości z oburzeniem odnotowuje, że prowadzone w tym trybie postępowania, niezależnie od ich ostatecznego wyniku, są okazją do kolejnych ataków przeprowadzanych przez polityków i publicystów na przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

Wiązanie treści rozstrzygnięcia sądu z kwestiami rodzinnymi, określenia w stylu „rozgrzany sędzia” i uzasadnianie przegranej w sprawie koniecznością dalszych zmian w sądownictwie stanowią naruszenie niezawisłości sędziowskiej i mają negatywny wpływ na postrzeganie wymiaru sprawiedliwości przez obywateli, co rzutuje na ich prawo do sądu.

Od kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej i ich sztabów, a także od mediów, oczekujemy pełnego poszanowania prawa i powstrzymania się od wypowiedzi, które mogą podważać niezależność sądów i stawiać wymiar sprawiedliwości w negatywnym świetle – szczególnie w sytuacji, gdy takie opinie nie mają najmniejszego poparcia w rzeczywistości. Przypominamy, że nie tylko w okresie kampanii wyborczej debata publiczna powinna opierać się na rzetelności i szacunku do praw i wolności obywateli.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …