Najnowsze informacje

KOS ukończył roczek

Z okazji pierwszej rocznicy powstania Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Na łamach Facebooka złożył życzenia Władysław Frasyniuk
🎊„Życzę Państwu nie tylko determinacji, ale i odwagi. Także chciałbym w tym miejscu serdecznie Państwu podziękować za tą społeczną, cywilną odpowiedzialność.” Na Facebooku do obejrzenia film z życzeniami.

W przeddzień rocznicy postania KOS opublikowal raport „Państwo, które karze” to raport opracowany przez Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS. Za jego pomocą monitorujemy i upubliczniamy wszystkie przypadki nacisków i represji wobec osób wykonujących zawody prawnicze. W aktualnej wersji raportu opisujemy przypadki 31 sędziów sądów powszechnych, Sędziów Sądu Najwyższego, 21 prokuratorów oraz 2 adwokatów. Raport jest stale aktualizowany, a jego najnowsza wersja zawsze umieszczana […]

„Państwo, które karze” to raport opracowany przez Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS. Za jego pomocą monitorujemy i upubliczniamy wszystkie przypadki nacisków i represji wobec osób wykonujących zawody prawnicze. W aktualnej wersji raportu opisujemy przypadki 31 sędziów sądów powszechnych, Sędziów Sądu Najwyższego, 21 prokuratorów oraz 2 adwokatów.

Raport jest stale aktualizowany, a jego najnowsza wersja zawsze umieszczana jest na stronie internetowej KOS. Ze względu na dynamiczne działania Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, rzeczników dyscyplinarnych, sądów dyscyplinarnych oraz prokuratury każda kolejna wersja raportu znacząco różni się od poprzedniej.
Co nowego pojawiło się w aktualnej majowej wersji raportu?

Wzrosła liczba spraw, w które zaangażowani są pełnomocnicy z ramienia KOS.
W raporcie pojawiło się 11 nowych sędziów, wobec których rzecznicy dyscyplinarni podjęli czynności wyjaśniające lub wszczęli postępowania dyscyplinarne.
Pojawiła się nowa grupa zawodowa, którą zainteresował się Prokurator Krajowy – adwokaci (dot. adw. Jacka Dubois oraz adw. Romana Giertycha).
Pojawiły się nowe sprawy dyscyplinarne, których wszczęcie było konsekwencją orzeczeń wydanych przez sądy (sędzia Alina Czubieniak, sędzia Irena Majcher).
Opisujemy nowy rodzaj presji wobec sędziów, tj. „Działania służb specjalnych przeciwko sędziom” (dot. sędzi Katarzyny Żaczek-Czech).
Uwzględniliśmy przypadek wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych wobec Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym (dot. sędzi Marioli Głowackiej).
Ze względu na rosnącą liczbę postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec sędziów w związku z ich wypowiedziami medialnymi i komentarzami publicznymi poszerzyliśmy opis tego rodzaju nacisków i represji. Uwzględniliśmy sprawy nowych sędziów, tj. sędzię Alinę Czubieniak, sędziego Rafała Maciejewskiego, sędziego Cezarego Skwarę, sędziego Pawła Strumińskiego oraz sędzię Doroty Zabłudowskiej.
Pojawiły się nowe, negatywne wypowiedzi polityków wobec sędziów.

W 29. rocznicę wyborów 1989 roku, które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji, powołujemy 4 czerwca 2018 roku Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS.
Porozumienie podpisują przedstawiciele organizacji zrzeszających sędziów, prokuratorów, organizacji obywatelskich oraz inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce.
Partnerami-założycielami porozumienia są:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy,
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”,
Stowarzyszenie Prokuratorów „LEX super omnia”,
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”,
Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS,
Archiwum Osiatyńskiego.

Partnerami KOS są także:

Amnesty International,
Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju),
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych oraz
Forum Współpracy Sędziów.

Impulsem do powołania Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS jest zagrożenie niezawisłości sędziów i niezależności sądów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Takie zagrożenie wynika z wprowadzanych w obecnej kadencji Sejmu zmian w ustawach o prokuraturze, Trybunale Konstytucyjnym, sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.
Szczególne zaniepokojenie budzą też przypadki ingerencji władzy w niezawisłość sędziów i niezależność przedstawicieli innych zawodów prawniczych, m.in. poprzez wszczynanie postępowań dyscyplinarnych, ataki personalne i inne formy nacisku, które mogą prowadzić do faktycznego ograniczania niezawisłości i niezależności.
Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stawia sobie następujące cele:

monitorowanie przypadków wywierania nacisków na sędziów,  prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych  zawodów prawniczych,
informowanie opinii publicznej o takich przypadkach,
zapewnianie osobom szykanowanym obrony i wsparcia,
podejmowanie działań na rzecz praworządności i  utrzymania niezawisłości sędziów i niezależności zawodów prawniczych.

Podejmujemy inicjatywę KOS, aby wspierać i bronić praworządności w Polsce, a w konsekwencji zapewnić przestrzeganie praw i wolności obywatelskich.

Sprawdź także

Putinowskie „prawo wojenne”

Putin wszedł w „tryb wojenny”. „Możemy spodziewać się najgorszego” Władimir Putin postanowił, podpisując ponad 100 …