Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Krótsza nauka sędziego i prokuratora

Krótsza nauka sędziego i prokuratora

Sejm na 87 posiedzeniu znowelizował ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami aplikacja sędziowska i prokuratorska ma trwać 36 miesięcy. Dotychczas szkolenie sędziów trwało 60 miesięcy, a prokuratorów 42 miesiące. Nowelizacja przewiduje także likwidację tzw. aplikacji ogólnej
(odbywanej przez kandydatów do obu tych zawodów) oraz tzw. stażu referendarskiego (odbywanego przez przyszłych sędziów). Większy nacisk ma być położony na praktyczne szkolenie aplikantów ? zostaną oni zatrudnieni w sądach i prokuraturach okręgowych, a w miejsce dotychczasowych stypendiów będą otrzymywać wynagrodzenie. Ustawa zakłada również utworzenie nowych stanowisk: starszych asystentów sędziego i prokuratora, jako kolejnych szczebli kariery w tych zawodach prawniczych. Starszym asystentem będzie mogła zostać osoba mająca zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski, a także asystent z co najmniej 10-letnim stażem pracy. Ponadto nowelizacja m.in. znosi kadencyjność dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ? do tej pory był on powoływany na 5 lat. Ustawa będzie teraz rozpatrywana w Senacie.

Sprawdź także

RPO żąda pełnej rehabilitacji

Kasacja RPO na rzecz skazanych w „procesie brzeskim” uwzględniona. Sąd Najwyższy uniewinnił Wincentego Witosa i …