Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / KRS demaskuje kłamstwa PiS

KRS demaskuje kłamstwa PiS

Oto stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 14 września 2017 r. w sprawie kampanii medialnej Polskiej Fundacji Narodowej przeciwko sądom. Krajowa Rada Sądownictwa stanowczo protestuje przeciwko sposobowi prowadzenia kampanii medialnej, mającej uzasadniać zmiany w sądownictwie, którą organizuje Polska Fundacja Narodowa, finansowanaze środków spółek Skarbu Państwa. W ocenie Rady, kampania ta, dyskredytująca sądy w oczach obywateli, nie powinna być finansowana ? choćby pośrednio ? ze środków publicznych. Zestawienie nieprawdziwych lub tendencyjnie przedstawionych informacji nie służy budowaniu autorytetu państwa i wizerunku Polski. Rada apeluje, aby w najlepiej pojmowanym interesie Rzeczypospolitej w ramach polityki informacyjnej, debata o reformie wymiaru sprawiedliwości opierała się na rzetelnym przedstawieniu problemów, które dotyczą sądownictwa, nie zaś na zmanipulowanym bądź wprost kłamliwym przekazie.
– „Będziemy pokazywać, gdzie doszło do manipulacji”. – powiedział na konferencji prasowej sędzia Waldemar Żurek, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa. Rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek powiedział podczas konferencji, że kampania „Sprawiedliwe Sądy” zawiera nieprawdziwe informacje i nie powinna być finansowana ze spółek skarbu państwa.
Krajowa Rada wydała w czwartek oświadczenie ws. kampanii medialnej mającej uzasadniać zmiany w sądownictwie, którą organizuje Polska Fundacja NarodoSądownictwa wa, finansowana ze środków spółek Skarbu Państwa. W piątek KRS zwołała konferencję prasową na temat „skumulowanych doniesień medialnych dyskredytujących sędziów i sądy”. – Zadziwiająca jest sytuacja, kiedy fundacja narodowa, która ma promować polską markę, de facto przedstawia negatywny obraz Polski – podkreślał sędzia Żurek.
Rzecznik KRS podkreślał, że kampania Polskiej Fundacji Narodowej jest prowadzona „za ogromne państwowe pieniądze, za pieniądze wszystkich Polaków”. – To co dzieje sie na polskich ulicach, to jest antyreklama i czarny PR. Wyobraźcie sobie, ze przyjeżdża przedsiębiorca, który chce prowadzić tu biznes, i sprawdza jak funkcjonują polskie sądy i dostaje informacje – za 19 milionów – która jest fałszywa – podkreślał Żurek. Dodał, że „kampania negatywnie przedstawia polski wymiar sprawiedliwości”.
Krajowa Rada Sądownictwa w przyjętym w piątek stanowisku uznała „odwołanie bez przyczyny trzech wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie przed upływem ich ustawowej kadencji” nadużyciem prawa. – Rada spotkała się z odwołanymi wiceprezesami, zapoznała się z przebiegiem ich pracy – poinformował podczas konferencji prasowej rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek. Podkreślił, że „ten przebieg pracy i podejmowane przez nich czynności nie budzą żadnych zastrzeżeń”.
W środę ujawniono, że sędzia Joanna Bitner została we wtorek powołana przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę na nowego prezesa SO – po tym, gdy w poniedziałek wygasła kadencja poprzedniej prezes. Jak podał w czwartek SO, także we wtorek minister, na podstawie przepisów przejściowych nowej ustawy o sądach, odwołał wiceprezesów SO: Beatę Najjar, Marię Dudziuk i Ewę Malinowską. W środę, na wniosek prezes Bitner, minister powołał na wiceprezesów sędziów: Małgorzatę Iwonę Szymkiewicz-Trelkę, Dariusza Dąbrowskiego i Dariusza Drajewicza.
– Rada przypomina, że organy państwa zobowiązane są do działania nie tylko w granicach prawa, ale ich działanie musi być racjonalne, transparentne i uzasadnione poddającymi się weryfikacji przesłankami – zaznaczono w stanowisku. Dodano w nim, że „brak uzasadnienia decyzji ministra sprawiedliwości powoduje, że jest ona niezrozumiała i nie poddaje się merytorycznej ocenie”. „Działania wymierzone w niezależność sądów” Krajowa Rada Sądownictwa zajęła w piątek również stanowisko w sprawie „działań prokuratury stwarzających istotne zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej”.
Stanowisko KRS odczytał sędzia Sławomir Pałka: „KRS w związku z informacją zawartą w komunikacie Prokuratury Krajowej z 23 sierpnia o podjęciu czynności w toczącym się śledztwie dotyczącym przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, sędziów odpowiedzialnych za wyznaczenie składów sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Sądzie Okręgowym w Szczecinie, stanowczo sprzeciwia się działaniom wymierzonym w niezależność sądów, a tym samym w prawo obywateli do rozpatrzenia ich sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd?. KRS uznał, że działania prokuratury podjęte wobec jednego konkretnego sędziego godzi w konstytucyjne gwarancje niezawisłości sędziego.
Źródło:polsatnews.pl, PAP

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …