Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / KRS wycofała wnioski z TK

KRS wycofała wnioski z TK

Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła wycofać 4 wnioski, które skierowała do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy – Prawo o prokuraturze (Prokurator Generalny może w każdym procesie sądowym występować jako jedna ze stron, ponieważ może wydać wiążące polecanie każdemu prokuratorowi, a równocześnie
sprawuje nadzór administracyjny nad sądami), ustawy – Kodeks postępowania karnego w brzmieniu nadanym ustawą z 11 marca 2016 r. (możliwość wykorzystania w procesie nielegalnie zebranych dowodów, tzw ?owoce zatrutego drzewa?), ustaw – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Prawo o ustroju sądów wojskowych w zakresie przepisów dotyczących nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami, a także rozporządzenia – Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych. Decyzja Rady związana jest ze zmianami w składach orzekających Trybunału Konstytucyjnego, które zarządziła Prezes Trybunału. Na miejsce wybranych zgodnie z prawem sędziów Trybunału zostali wskazani sędziowie nazywani przez media ?dublerami?. Doktryna prawa wskazuje, że w takich przypadkach możemy mieć do czynienia z orzeczeniami nieistniejącymi (sententia non existens). Taka sytuacja może doprowadzić do chaosu prawnego, a wydane orzeczenia mogą być kwestionowane przez pełnomocników stron także w procesach przed sądami europejskimi.
Sędzia Waldemar Żurek Rzecznik Prasowy Krajowej Rady

Sprawdź także

Neosędziowie nie są sędziami

„Osoby, które uczestniczyły w konkursach z udziałem neo-KRS nie zostały ważnie powołane na urząd sędziego. …