Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Krytyka ustawy o cudzoziemcach

Krytyka ustawy o cudzoziemcach

HFPC krytycznie ocenia program pomocy prawnej dla uchodźców. Projekt założeń przewiduje m.in. wprowadzenie nowej akcji regulacyjnej dla cudzoziemców przebywających w Polsce bez tytułu prawnego. Zdaniem prawników Programu proponowana akcja nie może mieć proponowanego w założeniach kształtu. Prawnicy krytycznie odnoszą się do pomysłu wyłączenia z możliwości zalegalizowania pobytu, osób które otrzymały decyzję o wydaleniu w procedurze uchodźczej. Ponadto, prawnicy programu w swoich uwagach zauważają, że zniesienie 45 dniowego terminu do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest bardzo korzystne dla cudzoziemców. Niemniej uważają, że lepszym rozwiązaniem byłoby uwzględnienie możliwości wysyłania wniosku pocztą.
Prawnicy Programu zwracają również uwagę na fakt, że nie należy różnicować sytuacji prawnej dzieci, które urodziły się na terytorium RP i tych, które nie urodziły się w Polsce. Z doświadczenia Fundacji wynika, że wiele jest cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski jako małoletni, doskonale się zintegrowali, a ze względu na miejsce urodzenia nie mogą korzystać z danych uprawnień.
W opinii prawników Programu zgoda na pobyt tolerowany powinna być udzielana również w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy, zaś przesłanka życia rodzinnego i prywatnego musi być wymieniona jako jedna z przesłanek udzielenia zgody na pobyt tolerowany.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …