Najnowsze informacje
Strona główna / Piaskiem w oczy / Kryzys praw człowieka

Kryzys praw człowieka

“Świat siedzi na społecznej, politycznej i ekonomicznej tykającej bombie zasilanej przez rozwijający się kryzys praw człowieka,? powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International podczas dzisiejszej publikacji Międzynarodowego Raportu Amnesty International 2009: Prawa człowieka na świecie. “

“Kryzys ekonomiczny to wynik kryzysu praw człowieka, który niedługo wybuchnie z całą swoją mocą. Spadek ekonomiczny pogorszył nadużycia i odwrócił uwagę od kwestii łamania praw człowieka. Najpierw prawa człowieka zostały podeptane w imię bezpieczeństwa. Teraz, w celu poprawy sytuacji ekonomicznej, zostały zepchnięte na dalszy plan,? powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska.
“Świat potrzebuje nowego globalnego planu na rzecz praw człowieka ? nie tylko obietnic na papierze, ale konkretnych działań podejmowanych przez rządy w celu rozbrojenia tej tykającej bomby. Liderzy światowi muszą inwestować w prawa człowieka tak samo jak inwestują w ekonomię,? podkreśliła Irene Khan.
“Miliony ludzi cierpią z powodu braku bezpieczeństwa, niesprawiedliwości i upokorzenia. Ten kryzys doyczy nie tylko ograniczonego dostępu do jedzenia, pracy, czystej wody, ziemi czy schronienia. To również nędza, dyskryminacja, nierówności społeczne, ksenofobia, rasizm, przemoc i represje na całym świecie.?
X Marginalizowane i rdzenne społeczności nie mają dostępu do podstwowego prawa do przyzwoitego życia pomimo wzrostu gospodarczego w krajach takich jak Brazylia, Meksyk czy Indie.
X Setki tysięcy osób żyjących w slumsach i na terenach wiejskich zostało siłą wysiedlonych w imię rozwoju gospodarczego.
X Wzrost cen żywności doprowadził do zwiększenia skali głodu i chorób. W krajach takich jak Birma, Korea Północna czy Zimbabwe, rządy używają kwestii żywności jako broni politycznej.
X Przemoc i dyskryminacja wobec kobiet nadal trwa.
X W odpowiedzi na migracje, kraje docelowe i tranzytowe wprowadziły jeszcze bardziej restrykcyjne przepisy z Unią Europejską pozostająca w zmowie z rządami krajów takich jak Mauretania, Maroko czy Libia na czele.
“Widać wyraźne oznaki niepokoju i przemocy politycznej. Zauważalne jest ryzyko, że recesja doprowadzi do wzmożonych represji,? powiedziała Irene Khan w odpowiedzi na ostrą reakcję rządów na protesty przeciwko sytuacji ekonomicznej, społecznej i politycznej w Tunezji, Egipcie, Kamerunie i innych krajach afrykańskich.
“Bezkarność policji i sił bezpieczeństwa znacznie wzrosła w ostatnim czasie.?
“Przykład Chin i Rosji dowiódł, że otwarty rynek wcale nie prowadzi do otwartego społeczeństwa,? powiedziała Irene Khan. “W ciągu ostatniego roku aktywiści praw człowieka, dziennikarze, prawnicy, przedstawiciele związków zawodowych i liderzy społeczeństwa obywatelskiego byli atakowani, nękani czy bezkarnie zabijani w każdym zakątku świata.
? Światowi liderzy skupiają się na zażegnaniu kryzysu gospodarczego zaniedbując śmiertelne konflikty dające początek ogromnym nadużyciom praw człowieka.
“Od Gazy do Darfuru, od wchodnich regionów Demokratycznej Republiki Konga do północnej Sri Lanki, liczba ofiar śmiertelnych jest wstrząsająca, a nikła rekacja społeczności międzynarodowej szokująca. Ogromne środki zostały przeznaczone na walkę z piractwem u wybrzeży Somalii, a nie w celu zatrzymania napływu broni, która zabija ludność cywilną w tym kraju. Działania wojenne zintensyfikowały się się w Afganistanie i Pakistanie, ale problem łamania praw człowieka i implikacje humanitarne wynikające z konfliktu są pomniejszane.?
“Ignorowanie jednego kryzysu i koncentrowanie się na innym jest prostą receptą na pogorszenie obu. Odbudowa gospodarki nie będzie ani zrównoważona, ani sprawiedliwa, jeśli rządy nie stawią czoła nadużyciom, które prowadzą do ubóstwa i je pogłębiają lub nie zmierzą się z konfliktami zbrojnymi, które generują przemoc.?
“Przywództwo państw G-20 jest zepsute przez stare, błędne podejście do praw człowieka. Nadużycia, słowa nie czyny, promowanie praw człowieka za granicą a ignorowanie ich we własnym kraju, nie rodzi zaufania do zbiorowego przywództwa państw G-20 w zakresie praw człowieka.? Amnesty International podkreśla, że nowe podejście do praw człowieka powinno odrzucać zasadę wedle której każdy wybiera to, co mu się podoba. Liderzy światowi nie będą wiarygodni i efektywni jeśli nie będa w stanie stawić czoła własnym nadużyciom i podwójnym standardom w zakresie praw człowieka.
“Z radością przyjęliśmy decyzję prezydenta Obamy o zamknięciu Gunatanamo i odrzuceniu tortur. Namawiamy go do zapewnienia, że winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Podkreślam, że odpowiedzialność wzmocni ? a nie osłabi ? globalne bezpieczeństwo i autorytet moralny Stanów Zjednoczonych.?
Główną kwestią poruszoną w części Raportu dotyczącej Polski jest śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce. Uwzględnione zostały również takie problemy jak ograniczenie dostępu do legalnej aborcji, dyskryminacja i uchodźcy.
W odpowiedzi na palącą potrzebę zmian spowodowaną przez kryzys praw człowieka, Amnesty International rozpoczęło nową światową kampanię “Żądamy godności? mającą na celu walkę z nadużyciami i łamaniem praw człowieka, które prowdzą do ubóstwa i je pogłębiają. “Rozwiązanie problemów globalnych musi być oparte na globalnych wartościach praw człowieka ? a ci, którzy siedzą teraz w pierwszym rzędzie jako liderzy światowi, muszą dać początek zmianom poprzez pozytywny przykład.?
Informacje dodatkowe:
Raport Amnesty International 2009 to raport na temat stanu praw człowieka na całym świecie. Obejmuje 157 państw prezentując ich podejście do kwestii praw człowieka oraz zakres łamania praw człowieka w danym kraju od stycznia do grudnia 2008 roku. Wstęp do Raportu analizuje wpływ kryzysu ekonomicznego na prawa człowieka. Podsumowania regionalne przedstawiają najbardziej jaskrawe przykłady ubóstwa, wykluczenia społecznego, braku bezpieczeństwa i wolności słowa.

Sprawdź także

Różne oblicza Temidy

Temida to według mitologii starożytnych Greków jedno z najstarszych bóstw. Dopiero potem tradycja uczyniła z …