Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Książka o węgierskiej konstytucji

Książka o węgierskiej konstytucji

László Trócsányi, Minister Sprawiedliwości Węgier, zaprezentował 20 października w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie swoją książkę ?Wokół prac nad ustawą zasadniczą Węgier. Tożsamość konstytucyjna a integracja europejska?. W przedmowie do wydania polskiego minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobrozaznaczył, że Węgrzy i Polacy od lat konsekwentnie budują swoje państwa na narodowej tożsamości i dumie, a także na niezależności i prawdziwej demokracji. ? Niczyja presja nie jest w stanie wymusić na nas przewartościowania tych pojęć i nadania im całkowicie nowego znaczenia. Nie jest w stanie zmusić nas do rezygnacji z ważnych dla obu narodów i bliskich im wartości ? podkreślił minister Zbigniew Ziobro, który wziął udział w uroczystej promocji książki. Książka prof. László Trócsányi, który jest wybitnym konstytucjonalistą, w zajmujący sposób przedstawia współczesny węgierski konstytucjonalizm. Rozważania poświęcone najnowszej konstytucji Węgier zostały w niej opatrzone obszernym wprowadzeniem. Zawiera ono omówienie najważniejszych klasycznych pojęć z zakresu prawa konstytucyjnego, takich jak suwerenność, podział władzy czy ochrona praw podstawowych. Jest tu również miejsce na charakterystykę procesu tworzenia nowej konstytucji.
Autor szeroko prezentuje ideowe źródła konstytucji Węgier, podkreślając ich znaczenie dla kształtowania się tożsamości konstytucyjnej. Wyraźnie pokazuje związki współczesnej konstytucji z tradycją węgierską. Dotyczy to nie tylko kwestii ściśle ustrojowych, lecz także konstytucji jako szczególnego aktu, który w węgierskiej tradycji ma własną specyfikę. Prof. László Trócsányi dużą wagę przykłada w swojej książce do rozważań dotyczących relacji (tych istniejących i tych pożądanych) pomiędzy krajami członkowskimi a Unią Europejską w kwestiach ?swoistej samodzielności konstytucyjnej?.
Prawo do tożsamości konstytucyjnej wywodzi przy tym zarówno z pozycji każdego państwa członkowskiego, jak i prawnych podstaw działania Unii. Ten wątek jest szeroko rozbudowany, przede wszystkim na podstawie analizy postanowień Traktatu z Lizbony i uprawnień przysługujących państwom członkowskim. Książka została wydana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i Wydawnictwo Sejmowe.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …