Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Kto chce pomagać kobietom

Kto chce pomagać kobietom

Fundacja Centrum Praw Kobiet zachęca adwokatów i aplikantów adwokackich do współpracy na zasadach wolontariatu przy udzielaniu porad prawnych i reprezentowaniu podopiecznych Fundacji przed polskimi sądami oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Do apelu dołącza się Komisja Praw Człowieka NRA.Centrum Praw Kobiet poszukuje osób, które: zdecydują się na podjęcie długoterminowej współpracy z Fundacją, są gotowe do pomocy kobietom doświadczającym przemocy i ich dzieciom, mają łatwość w kontaktach i nie boją się wyzwań, są zainteresowane problematyką przemocy wobec kobiet (przemoc w rodzinie, seksualna, molestowanie seksualne w miejscu pracy, stalking) oraz dyskryminacji ze względu na płeć, są zainteresowane problematyką odpowiedzialności Państwa za niedopełnienie pozytywnego obowiązku ochrony ofiar przemocy oraz odpowiedzialności funkcjonariuszy Państwa za niedopełnienie obowiązków służbowych (art. 231 kk). Ze swej strony CPK oferuje: szkolenia z zakresu przemocy wobec kobiet oraz pierwszego kontaktu, możliwość świadczenia pomocy w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym, mailowym, możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów. Fundacja Centrum Praw Kobiet jest organizacją pożytku publicznego. Od chwili powstania ? w 1994 roku ? prowadzi aktywną działalność na rzecz praw kobiet i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rocznie pomaga kilku tysiącom kobiet. W swojej pracy stara się łączyć pomoc dla kobiet i ich dzieci z działaniami edukacyjnymi i lobbingiem na rzecz zmian w prawie. Świadczy pomoc prawną (w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym oraz mailowym), psychologiczną, socjalną, doradztwo finansowe. Prowadzi ośrodek, w którym kobiety uciekające przed przemocą mogą wraz z dziećmi znaleźć bezpieczne schronienie. Ponadto wydaje i upowszechnia bezpłatnie poradniki prawne i psychologiczne oraz ulotki dotyczące problemów, z jakim stykają się jej podopieczne. Centrum Praw Kobiet posiada oddziały w Łodzi, w Gdańsku oraz we Wrocławiu. Adwokaci zainteresowani współpracą mogą zgłaszać się bezpośrednio do Fundacji: Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa, tel./fax: +48 (22) 652-01-17, +48 (22) 622-25-17 tel.kom. 604 402 994 e-mail: temida@cpk.org.pl, www.cpk.org.pl

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …