Strona główna / Temida w Polsce, Europie i na Świecie / Kto ukradł wybory i wolność

Kto ukradł wybory i wolność

Forsowana przez PiS ustawa o głosowaniu korespondencyjnym w maju 2020 nie spełnia wymogów określonych w art.127 Konstytucji RP dotyczącym wyboru Prezydenta RP. Nie daje równych szans kandydatom na ten urząd. W konsekwencji wybory nie zostaną uznane przez społeczność międzynarodową – jak stwierdziła m.in. OBWE – za demokratyczne i wolne. W miejsce PKW wybory organizuje partyjny kolega urzędującego Prezydenta. PiS w trybie nagłym wymienił dyrekcję Poczty Polskiej na swoich aktywistów, pakiety wyborcze drukowane są bez podstawy prawnej przez prywatną firmę. Nie ma możliwości rzetelnego przeprowadzenia wyborów w maju, jednakże – jeśli Sejm odrzuci sprzeciw Senatu – odbędzie się groteskowy spektakl. Nie ma możliwości weryfikacji tak przeprowadzonych wyborów. Rządząca partia może ustalić wyniki i mianować prezydentem swojego kandydata zanim rozpocznie się głosowanie. Apelujemy do demokratycznej opozycji o wspólne stanowisko. Rozbieżności wzmacniają władzę PiS. Zadaniem opozycji powinno być utrzymanie jedności działania i zablokowanie ustalonych na maj wyborów korespondencyjnych jako szkodliwej fikcji.

Za ten chaos wyborczy odpowiada PiS. Rząd Morawieckiego uparcie nie chce zastosować przewidzianego w konstytucji rozwiązania w postaci ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, co automatycznie odkłada wybory i przedłuża kadencję urzędującego prezydenta. Świadczy to o lekceważeniu kontrkandydatów, elektoratu i braku odpowiedzialności za Państwo. Polsce rządzonej przez PiS brak konsekwentnego planu radzenia sobie zarówno z pandemią jak nadchodzącym kryzysem gospodarczym. Wizerunek Polski w świecie stale pogarsza się. W kolejnych światowych rankingach dotyczących wolności w różnych dziedzinach życia lokujemy się na coraz niższych pozycjach. Zmniejsza się nasz wpływ na otoczenie międzynarodowe i skuteczność działań w interesie Państwa Polskiego. Potrzebni są kompetentni administratorzy, zaufanie obywateli do rządu i do siebie nawzajem. Przez pięć lat PiS rugował urzędników merytorycznych zastępując ich lojalnymi. Sparaliżował wymiar sprawiedliwości i zaostrzał konflikty, by umocnić swoją władzę. Jaskrawym naruszaniem zasad praworządności PiS konsekwentnie niszczyło dobre relacje z UE, których potrzebujemy, aby wyjść z gospodarczej depresji. Konieczny jest renesans polskiego państwa, odbudowa jego zdolności administracyjnych i aktywny udział w europejskich przedsięwzięciach. Wymuszanie wyborów prezydenckich na sprzecznych z prawem zasadach pod pretekstem pandemii po raz kolejny ośmiesza i izoluje Polskę na arenie międzynarodowej, stawia ją w rzędzie nieprzewidywalnych autorytarnych reżimów. A obywatelom odbiera wolność.

Jan Barcz

Michał Klinger

Piotr Nowina-Konopka

Iwo Byczewski

Tomasz Knothe

Agnieszka Magdziak-Miszewska

Maria Krzysztof Byrski

Maciej Kozłowski

Piotr Ogrodziński

Tadeusz Diem

Maciej Kożmiński

Ryszard Schnepf

Paweł Dobrowolski

Andrzej Krawczyk

Grażyna Sikorska

Grzegorz Dziemidowicz

Andrzej Krzeczunowicz

Tadeusz Szumowski

Stefan Frankiewicz

Henryk Lipszyc

Andrzej Towpik

Urszula Gacek

Bogumił Luft

Wojciech Tomaszewski

Andrzej Jaroszyński

Piotr Łukasiewicz

Jan Truszczyński

Adam W. Jelonek

Anna Niewiadomska

Maria Wodzyńska-Walicka

Maciej Klimczak

Jerzy Maria Nowak

*Konferencja Ambasadorów RP to grupa byłych przedstawicieli RP, której celem jest analiza polityki zagranicznej, wskazywanie pojawiających się zagrożeń dla Polski i sporządzanie rekomendacji. Chcemy dotrzeć do szerokiej opinii publicznej. Łączy nas wspólna praca i doświadczenie w kształtowaniu pozycji Polski jako nowoczesnego państwa Europy, znaczącego członka Wspólnoty Transatlantyckiej. Jesteśmy przekonani, że polityka zagraniczna powinna reprezentować interesy Polski a nie partii rządzącej. Nasza strona: ambasadorowie.org

Sprawdź także

Inny format SN

Prezentujemy całościowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym.  Pierwotnie został on przedstawiony na Kongresie Prawników Polskich …