Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Kto zastąpi S. Zabłockiego

Kto zastąpi S. Zabłockiego

27 lutego 2020 r. odbyło się zgromadzenie sędziów Izby Karnej, na którym sędziowie dokonali wyboru trzech kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą tej izby.

Kandydatami, spośród których Prezydent RP powoła Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej, zostali:

 SSN Jerzy Grubba
 SSN Jarosław Matras
 SSN Michał Laskowski

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą izby powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na trzyletnią kadencję spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego.

Sędzia Sądu Najwyższego powołany na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego może pełnić tę funkcję przez trzy kadencje.

Osoba powołana na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego.

W dzisiejszym zgromadzeniu uczestniczyło 24 sędziów Izby Karnej.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …