Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Kuriozalny wyrok NSA

Kuriozalny wyrok NSA

NSA w uzasadnieniach czwartkowych orzeczeń stwierdził, że „obecna Krajowa Rada Sadownictwa nie jest organem wystarczająco niezależnym”. NSA uznał przy tym, że w ogłoszeniu o wolnych etatach w SN brak było kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów
Ale sędziowie, wybrani na podstawie uchylonych uchwał, pozostają wg NSA legalnie wybrani. – Skutki wydanego w sprawie orzeczenia nie odnoszą się do ustrojowej ważności oraz skuteczności prezydenckich aktów powołań na urząd sędziego SN – tłumaczy rzecznik NSA Sylwester Marciniak

Do wydania pięciu orzeczeń w sprawach skarg na uchwały KRS ws. nominacji sędziowskich do Sądu Najwyższego doszło w czwartek. Naczelny Sąd Administracyjny podjął decyzję na posiedzeniu niejawnym.

Rzecznik NSA sędzia Sylwester Marciniak poinformował, że w uzasadnieniach do orzeczeń sąd stwierdził, że „obecna Krajowa Rada Sadownictwa nie jest organem wystarczająco niezależnym”. Zdaniem sądu w ogłoszeniu o wolnych etatach w Sądzie Najwyższym zabrakło kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów.

To właśnie na tej podstawie NSA uchylił uchwały KRS, umarzając jednocześnie postępowanie.

Sędzia Marciniak przekazał również, że mimo wyeliminowania uchwał KRS wciąż ważne pozostają nominacje sędziów SN. – Skutki wydanego w sprawie orzeczenia nie odnoszą się do ustrojowej ważności oraz skuteczności prezydenckich aktów powołań na urząd sędziego SN dokonanych na podstawie rekomendacji przedstawionych przez KRS kontrolowaną uchwałą. W aktualnym stanie prawnym akty te nie podlegają bowiem sądowej weryfikacji i nie są wzruszalne – zacytował uzasadnienie sędzia Marciniak.

W kwietniu na temat nowo powstałych izb w Sądzie Najwyższym wypowiedział się rzecznik generalny TSUE Ewgeni Tanczew. Skomentował powstanie Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

  • Mogą nie spełniać wymogów ustanowionych w prawie Unii, w przypadku gdy zasiadający w nich sędziowie zostali powołani z rażącym naruszeniem przepisów krajowych dotyczących powoływania sędziów tego sądu – orzekł rzecznik TSUE.

W jego ocenie „izba sądu nie stanowi niezawisłego i bezstronnego sądu w rozumieniu prawa Unii, jeżeli obiektywne okoliczności, w jakich została ona utworzona, jej cechy, a także sposób, w jaki zostali powołani jej członkowie, mogą wzbudzić w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do niepodatności tej izby na czynniki zewnętrzne.

Sprawdź także

SN o”czystym powietrzu”

Sąd Najwyższy wypowiedział się ws. smogu w polskich miastach. „Ten pogląd za kilka lat będzie …