Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Łamanie Regulaminu SN

Łamanie Regulaminu SN

„Niech każdy wypracuje sobie własne stanowisko”. Sędzia odczytała fragment Regulaminu Sądu Najwyższego

W trakcie trzeciego dnia obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, podczas dyskusji w sprawie sposobu wyboru komisji skrutacyjnej, sędzia Marta Romańska odczytała fragment Regulaminu SN dotyczący trybu podejmowania uchwał i stanowisk przez ten organ. – Niech każdy wypracuje sobie własne stanowisko wobec tego, co tu się stało – komentowała sytuację.

Wtorek to trzeci dzień obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które ma wskazać kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa SN. Przewodniczący obrad Kamil Zaradkiewicz oświadczył, że wybrano członków komisji skrutacyjnej i ogłosił przejście do właściwego głosowania. Jednak część sędziów zgłosiła wątpliwości co do sposobu wyborów członków komisji, mówiąc o „arbitralnej” decyzji Zaradkiewicza w tej sprawie. Powołali się na to, że w sobotę – podczas drugiego dnia obrad – został sporządzony protokół, w którym stwierdzono, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości do tego, by być wybranym na członka komisji skrutacyjnej.
W trakcie sporu o sposób wyboru komisji skrutacyjnej, sędzia Marta Romańska przytoczyła fragment Regulaminu Sądu Najwyższego, w którym mowa jest o trybie podejmowania uchwał i stanowisk przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Są to paragrafy 28 i 29 tego regulaminu.

  • Uchwały i stanowiska podejmowane są w drodze głosowania. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi co najmniej trzech sędziów z obecnych na posiedzeniu członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Takie żądanie zostało zgłoszone. Uchwały zapadają, gdy za ich podjęciem oddano więcej głosów ważnych za, niż głosów przeciw – czytała.
  • Przewodniczący ustala wyniki głosowania jawnego. W razie zarządzenia głosowania tajnego, ustalenia jego wyników dokonuje wybrana przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego komisja skrutacyjna, składająca się z pięciu sędziów, po jednym z każdej izby. Taka komisja skrutacyjna zebrała głosy i ogłosiła w sobotę na koniec dnia wyniki głosowania – kontynuowała.
  • Niech każdy wypracuje sobie własne stanowisko wobec tego, co tu się stało – powiedziała sędzia Romańska.
    1. Uchwały i stanowiska podejmowane są w drodze głosowania.
    2. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi co najmniej 3 sędziów z obecnych na posiedzeniu członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.
    paragraf 28 Regulaminu Sądu Najwyższego

Przewodniczący ustala wyniki głosowania jawnego. W razie zarządzenia głosowania tajnego, ustalenia jego wyników dokonuje wybrana przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego komisja skrutacyjna, składająca się z 5 sędziów, po jednym z każdej izby.

paragraf 29 Regulaminu Sądu Najwyższego

Sprawdź także

Nie wolno się poddać

Wraz z początkiem roku 2022 nową dyrektorką Amnesty International w Polsce została Anna Błaszczak- Banasiak. …