Najnowsze informacje

Łapówki za L-4

Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 24 osobom zarzucając im popełnienie przestępstw „wręczenia łapówki” a lekarzowi „przyjęcie łapówek”.

W toku śledztwa ustalono, że lekarz medycyny Teresa Z. wystawiała zwolnienia lekarskie oraz zaświadczenia lekarskie bez przeprowadzania stosownych badań lekarskich w zamian za przyjmowane korzyści majątkowe. Teresa Z. nie przeprowadzając badań, a orzekając o czasowej niezdolności do pracy w okresie od stycznia 2008 roku do maja 2009 roku przyjęła korzyść majątkową w kwocie co najmniej 3.500 zł.
24 osoby same lub za pośrednictwem innych osób wręczyły korzyść majątkową w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa w postaci wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy bez przeprowadzania stosownych badań. Kwoty wręczane przez pacjentów to od 30 do ok. 300 zł, w znaleźności od ilości wystawionych dokumentów, albowiem w kilku przypadkach Teresa Z. jednej osobie wystawiała kilka zaświadczeń. Teresa Z. oraz cześć osób oskarżonych o wręczanie korzyści nie przyznali się do stawianych im zarzutów, pozostali przyznali się i złożyli wnioski o wymierzenie kary bez przeprowadzania rozprawy.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …