Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Legislacja z Belwederu

Legislacja z Belwederu

Kancelaria prezydenta RP informuje o swojej działalności legislacyjnej.ZMIANY w RENTACH I EMERYTURACH
W poniedziałek , 31 stycznia do Sejmu trafi prezydencki projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach; będzie w nim mowa o ponownym wyliczaniu emerytur tym osobom, które by kontynuować pracę, zdecydują się na ich zawieszenie. Prezydencka minister Irena Wóycicka powiedziała również, że na przełomie lutego i marca rozpocznie się zapowiedziana przez prezydenta debata publiczna o systemie emerytalnym, a jednym z jej elementów będzie dyskusja nad zasadami łączenia pracy z emeryturą. Pod koniec grudnia prezydent podpisał ustawę o finansach publicznych; jeden z jej przepisów mówi o tym, że osoby, które po przejściu na emeryturę pozostały na etacie w dotychczasowej firmie, bez rozwiązania umowy, będą musiały teraz wybrać pomiędzy emeryturą a pensją. Osoba pracująca, która chce jednocześnie pobierać emeryturę i pensję, musi przynajmniej na jeden dzień rozwiązać stosunek pracy.
– Prezydent zamierza przesłać do Sejmu projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych w najbliższy poniedziałek – poinformowała minister Wóycicka. Jak zaznaczyła, celem projektu „jest ochrona praw emerytalnych tych osób, które w wyniku nowej sytuacji związanej ze zmianą przepisów mogą stracić na wysokości emerytury”. – Osoby, które przeszły na emeryturę, kontynuując zatrudnienie u tego samego pracodawcy, a po wejściu w życie nowych przepisów zdecydują się zawiesić emeryturę, aby nadal pracować, będą mogły ponownie przeliczyć emeryturę po ustaniu zatrudnienia – tłumaczyła minister. Minister przypomniała, że prezydent Komorowski „planuje przeprowadzenie dyskusji nad zasadami łączenia pracy z emeryturą w ramach debaty dotyczącej systemu emerytalnego”. – Zdaniem prezydenta niezbędne jest uzgodnienie, na jakiej zasadzie można łączyć pracę z emeryturą, tak aby przyjęte rozwiązania były stabilne i zmiany przepisów nie zaskakiwały emerytów. Dyskusja ta będzie jednym z tematów planowanej debaty o systemie emerytalnym, której rozpoczęcie planowane jest na przełom lutego i marca – zapowiedziała minister Wóycicka.
ZMIANY W ORDYNACJI WYBORCZEJ Także w poniedziałek, 31 stycznia, B. Komorowski podpisze ustawę nowelizującą ordynację wyborczą zapewniająca na listach kandydatów stały parytet kobiet. W myśl zmian w ordynacji wyborczej do Sejmu, Parlamentu Europejskiego oraz rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, by lista wyborcza została zarejestrowana, musi być na niej nie mniej niż 35 proc. kobiet i nie mniej niż 35 proc. mężczyzn. W przypadku wycofania się kandydata już po zarejestrowaniu listy, nie straci ona ważności, choć 35-procentowa kwota nie zostanie zachowana. W przypadku zgłoszenia listy zawierającej trzech kandydatów, musi być na niej co najmniej jedna kobieta lub co najmniej jeden mężczyzna. Ustawa, która zostanie podpisana przez prezydenta w poniedziałek, nie obejmuje wyborów do Senatu i do rad gmin do 20 tys. mieszkańców, gdzie odbywają się wybory większościowe.
ZMIANY w SAMORZĄDZIE
Bronisław Komorowski zapowiedział skierowanie do Sejmu do końca marca br. pakietu ustaw, który powstaje w kancelarii Głowy Państwa. W ramach pakietu, jak zapowiedział prezydent Komorowski, znajdzie się m.in. projekt zakładający wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w miastach na prawach powiatu i w powiatach. Prezydent zaznaczył, że ta inicjatywa ma związek z podpisanym przez niego w ubiegłym tygodniu Kodeksem wyborczym, który wprowadza jednomandatowe okręgi w wyborach radnych we wszystkich gminach bez względu na liczbę mieszkańców, poza miastami na prawach powiatu. – To gwarantuje pełną kontrolę obywateli nad poczynaniami władz samorządowych, na pewno w lepszym stopniu niż w ramach obecnego systemu wyborczego. Jestem pewien, że zwrócimy się razem do Sejmu o uzupełnienie tego rozwiązania – powiedział Bronisław Komorowski. Prezydent mówił też o konieczności zwiększenia udziału obywateli w sprawowaniu władzy samorządowej. – Chodzi przecież tu o to, aby zbliżyć się do takich rozwiązań, które pozwoliłyby na inicjatywy, interpelacje, wysłuchania obywatelskie, trochę tak, jak ma to miejsce w parlamencie, także na poziomie samorządowym – podkreślił. Zdaniem Bronisława Komorowskiego innym trudnym problemem, z którym będzie musiał się zmierzyć zespół jest koncepcja funduszu aktywizacji obywatelskiej – miałby on związek ze sprawą finansowania organizacji pozarządowych z 1 proc. podatku, który można przekazywać na rzecz organizacji pożytku publicznego. – Szanse na uzyskanie tego 1 proc. przez różnego typu organizacje i stowarzyszenia są zdecydowanie różne i nie zawsze jest to efektem mniejszej, czy większej aktywności tych organizacji, czy ich atrakcyjności, tylko łatwiejszego, czy trudniejszego dostępu do ucha słuchacza, widza, czytelnika – tłumaczył prezydent. Bronisław Komorowski zwrócił uwagę, że jest to sprawa trudna, ale jego zdaniem, warta dyskusji i szukania rozwiązań. – To jest temat istotny z punktu widzenia tego, czy rozbudujemy realnie tkankę tej obywatelskości poprzez działania organizacji pozarządowych, czy też zadowolimy się obecnym stanem rzeczy – dodał. Prezydent mówił też, że dyskusji wymagają procedury uchwalania absolutorium budżetowego w samorządach i współpraca między samorządami.
Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …