Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Leśniczy wygania z lasu

Leśniczy wygania z lasu

RPO z niepokojem odbiera informacje dotyczące wprowadzenia zakazów wejścia do lasów w niektórych nadleśnictwach: taki komunikat można znaleźć już na stronach blisko 20 nadleśnictw w całej Polsce.
Zakaz ten, jak wynika z wydanych komunikatów, ma przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa.
RPO nie znajduje w specustawie podstaw prawnych do takiego zachowania. Zwrócił się więc do dyrektora generalnego Lasów Państwowych z prośbą o podanie podstawy prawnej i wyjaśnienia
.

Rzecznik praw obywatelskich z niepokojem odbiera informacje dotyczące wprowadzenia zakazów wejścia do lasów w niektórych nadleśnictwach. Zakaz ten, jak wynika z wydanych komunikatów, ma przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa.

Taki komunikat można znaleźć już na stronach wielu nadleśnictw w całej Polsce, jak np. Nadleśnictwo Brzesko, Limanowa, Miechów, Łosie i Myślenice, Niepołomice, Limanowa, Piwniczna, Nowy Targ i inne nadleśnictwa należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Jak wynika z doniesień medialnych w południowej Polsce zakaz wstępu do lasu wprowadziły również nadleśnictwa: Nawojowa, Krzeszowice, oraz Dębica w województwie podkarpackim. Na bieżąco można śledzić, które nadleśnictwa wprowadziły takie zakazy poprzez mapę Banku Danych o Lasach. Należy wybrać zakładkę Mapa BDL, na dole strony, a następnie mapę zakazu wstępu do lasów.

Jako uzasadnienie dla wprowadzonych zakazów nadleśnictwa wskazują art. 26 lub 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, z których to artykułów, jak również innych przepisów tej ustawy, w żaden sposób nie wynika kompetencja do wprowadzenia zakazu wejścia do lasu z powodu epidemii.

W związku z przedstawionymi wątpliwościami, zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się do Andrzeja Koniecznego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych o podanie podstawy prawnej podejmowania takich działań przez nadleśnictwa oraz o ustosunkowanie się do tej sytuacji.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …