Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / LexisNexis o hipotece

LexisNexis o hipotece

Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności. Celem szkolenia które odbędzie się 17 września 2010 r. (w piątek), w godz.: 10.00-16.00, w Warszawie. jest m.in. zapoznanie z prawną problematyką przebudowy ustroju ksiąg wieczystych w zakresie hipoteki. Szczegóły w zakładce SZKOLENIA.

Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności
III Edycja 17.09.2010 r. (piątek) godz.: 10.00-16.00, Warszawa
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z prawną problematyką przebudowy ustroju ksiąg wieczystych w zakresie hipoteki , wprowadzoną ustawą z dnia 29 czerwca 2009 r,( Dz. U. Nr 131, poz,.1075). Zostaną omówione zmiany i nowe rozwiązania zmierzające do uelastycznienia i efektywności hipoteki dla uczestników rynku oraz obawy, co do skutków wprowadzenia ich w życie z punktu widzenia równowagi między interesem dłużników i wierzycieli hipotecznych. Nowela zawiera blaski, ale też i wiele cieni.
Osoby docelowe: Szkolenie skierowane jest do prawników praktyków zajmujących się problematyką wieczystoksięgową, prawem bankowym, pracowników banków zajmujących się udzielaniem kredytów i ich hipotecznym zabezpieczeniem.
Prowadzący: Dr H. Ciepła – sędzia Sądu Najwyższego w st. spoczynku . Prowadzi działalność dydaktyczną w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, Krajowej Szkole Sądownictwa, w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wieloletni wykładowcą na szkoleniach organizowanych dla sędziów, radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Jest współautorem komentarzy do kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i kodeksu postępowania cywilnego.
Program szkolenia: I.Przedmiot hipoteki nieruchomości, udział we współwłasności użytkowanie wieczyste własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego prawo do domu jednorodzinnego wierzytelność zabezpieczona hipoteką ( subintabulat) II.Rodzaje hipoteki 1.Ustanowienie hipoteki podstawa wpisu i opłata od wpisu hipoteki 2.Ustanowienie hipoteki zabezpieczającej kredyt bankowy 3.Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego 4.Wygaśnięcie hipoteki III.Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz innych ustaw ( Dz.U. Nr 131, poz.1075). Zasadnicze zmiany systemowe : rezygnacja z podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną, w związku z czym uchylono w całości przepisy rozdziału 2 i art.111 u.k.w.h., stanowiący kiedy hipoteka przymusowa ma charakter hipoteki kaucyjnej; dopuszczalność zabezpieczenia jedną hipoteką kilku wierzytelności banku np. kilka kredytów lub kredyt wraz z odsetkami (wymagalnymi i przyszłymi) tego samego wierzyciela lub kilku, którzy uczestniczą w finansowaniu wspólnego przedsięwzięcia, którego jednak nie definiuje.; hipoteczne zabezpieczenie roszczeń ubocznych mieszczących się w sumie hipoteki, a więc odsetki o stałej i zmiennej stopie, koszty postępowania i inne roszczenia o świadczenia uboczne wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki ( art.69 u.k.w.h.). rezygnacja z domniemania istnienia wierzytelności zabezpieczonej ( uchylono art.71 u.k.w.h.). odstąpienie od nierównego traktowania hipotek zabezpieczających spłatę kredytu udzielonego na budowę domu mieszkalnego w stosunku do innych hipotek obciążających nieruchomość ( zmiana art.76 ust.1 i ust.4 u.k.w.h.). wyłączenie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych w stosunku do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką ( uchylono art.80 u.k.w.h.). rezygnacja z zasady posuwania się hipoteki ( dodanie oddziału 5 pt: Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym art.1011-10110 u.k.w.h.). skutki wyodrębnienia nieruchomości z nieruchomości obciążonej hipoteką rezygnacja z domniemania istnienia zabezpieczonej wierzytelności h. ważność umowy w przypadku nadzabezpieczenia, roszczenie właściciela o zmniejszenie sumy hipoteki, administrator hipoteki 5. Orzecznictwo.
Szczegółowy program dostępny na stronie : http//www.szkolenia.lexisnexis.pl/hipoteka_jako_zabezpieczenie_3.html Szczegółowych informacji o szkoleniu udziela: Karolina Lewandowska karolina.lewandowska@lexisnexis.pl , tel. +48 (0) 22 572 95 18.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …