Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Licencje doradcy restrukturyzacyjnego

Licencje doradcy restrukturyzacyjnego

Minister sprawiedliwości ogłasza następujące terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy
restrukturyzacyjnego w 2016 roku. Pierwszy egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00. Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływa w dniu 26 lutego 2016 r. Drugi egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 3 października 2016 r. o godz. 10:00. Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływa w dniu 19 sierpnia 2016 r. Trzeci egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 5 grudnia 2016 r. o godz. 10:00. Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływa w dniu 21 października 2016 r. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, Skr. Poczt. 33.Szczegóły na stronie resortu.

Sprawdź także

Egzaminy sędziowskie

9 kwietnia 2024 br. w Krakowie rozpoczął się egzamin sędziowski. Dopuszczono do niego 266 aplikantów …