Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

Wynika ona z wchodzącej w życie 27 listopada 2015 r. nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw. Zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) ma poprawić sytuację klientów banków. BTE był wystawianym przez bank dokumentem uprawniającym do egzekucji komorniczej majątku dłużnika (np. kredytobiorcy), który
nie wywiązywał się z umowy. Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 r.
TK uznał, że uprawnienie banków do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych było niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania. Nowelizacja odbiera prawo do wydawania tytułu egzekucyjnego nie tylko bankom, ale też spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym. Brak możliwości wystawiania tytułów egzekucyjnych oznacza konieczność prowadzenia przez banki oraz SKOK-i egzekucji w postępowaniu sądowym.
Ustawa zawiera także przepisy dotyczące restrukturyzacji kredytów na warunkach uzgodnionych wspólnie przez bank i kredytobiorcę. Jeżeli klient nie będzie się wywiązywał z zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu, bank po wezwaniu do spłaty kredytu poinformuje o możliwości złożenia wniosku przez kredytobiorcę o restrukturyzację zadłużenia w terminie 14 dni roboczych. Zgodnie z ustawą, banki i SKOK-i będą miały obowiązek dostosować się do nowych wymogów w terminie 30 dni od wejścia w życie nowelizacji.
Sejm VII kadencji uchwalił nowelizację 25 września 2015 r., a prezydent podpisał ją 26 października 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 1854

Sprawdź także

SN o”czystym powietrzu”

Sąd Najwyższy wypowiedział się ws. smogu w polskich miastach. „Ten pogląd za kilka lat będzie …

Strona główna / Aktualności / Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

Zdecydował o tym Sejm, podczas 101. posiedzenia uchwalając nowelizację Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw. Zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) ma poprawić sytuację klientów banków. BTE to wystawiany przez bank dokument uprawniający do egzekucji komorniczej majątku dłużnika (np. kredytobiorcy), który nie wywiązuje
się z umowy. Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 r. TK uznał, że przyznanie bankom uprawnienia do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych było niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania. Nowelizacja odbiera prawo do wydawania tytułu egzekucyjnego nie tylko bankom, ale też spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym. Brak możliwości wystawiania tytułów egzekucyjnych spowoduje konieczność prowadzenia przez banki oraz SKOK-i egzekucji w postępowaniu sądowym. Nowelizacja zawiera także przepisy dotyczące restrukturyzacji kredytów na warunkach uzgodnionych wspólnie przez bank i kredytobiorcę. Jeżeli klient nie będzie się wywiązywał z zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu, bank po wezwaniu do spłaty kredytu poinformuje o możliwości złożenia wniosku przez kredytobiorcę o restrukturyzację zadłużenia w terminie 14 dni roboczych. Zgodnie z ustawą, banki i SKOK-i będą miały obowiązek dostosować się do nowych wymogów w terminie 30 dni od wejścia w życie nowelizacji. Prace nad nowelizacją będą kontynuowane w Senacie.

Sprawdź także

SN o”czystym powietrzu”

Sąd Najwyższy wypowiedział się ws. smogu w polskich miastach. „Ten pogląd za kilka lat będzie …