Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Lista odważnych sędziów

Lista odważnych sędziów

Prezentujemy listę polskich sędziów, którzy podpisali apel z wezwaniem do pełnego wykonania lipcowych orzeczeń TSUE

Prezentujemy listę polskich sędziów, którzy podpisali apel z wezwaniem do pełnego wykonania lipcowych orzeczeń TSUE, w tym do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej SN.

Apel ten to spontaniczna akcja sędziów z całej Polski, z sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego i z sądów administracyjnych.

Zainicjowali ją w myśl postawy „jeden za wszystkich wszyscy za jednego” sędziowie
z okręgu olsztyńskiego. W wyrazie solidarności
z sędziami Pawłem Juszczyszynem I Igorem Tuleyą,
nadal odsuniętymi od orzekania decyzjami Izby Dyscyplinarnej.

Polscy i zarazem europejscy sędziowie szanują wartości przyjętego z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej porządku prawa i będą się stosować do orzeczeń europejskich sądów i Trybunałów.

Wskazujemy, że każdy sędzia może jeszcze się podpisać pod apelem. Udostępniamy w tym celu adres: apel@iustitia.pl

Pełna treść APELU:

■My niżej podpisani sędziowie (nazwa danego okręgu, sądu- dopisek) wzywamy wszystkie zobowiązane organy do pełnego wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 r.(C-204/21) oraz wyroku tego Sądu z dnia 15 lipca 2021 r.(C-719/19), w tym do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej SN.

■ Odmowa wykonania wskazanych orzeczeń stanowi nie tylko jaskrawe naruszenie obowiązującego nas prawa unijnego (art. 19 ust.1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej ), ale godzi również w krajowy porządek konstytucyjny (art. 91 ust.2 Konstytucji RP).

Pełna lista na stronie SSP IUSTITI

Sprawdź także

Obywatelski projekt TK

Oświadczenie Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego ws. potrzeby zmiany podstaw prawnych funkcjonowania Trybunału …