Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Lista odważnych sędziów

Lista odważnych sędziów

Prezentujemy listę polskich sędziów, którzy podpisali apel z wezwaniem do pełnego wykonania lipcowych orzeczeń TSUE

Prezentujemy listę polskich sędziów, którzy podpisali apel z wezwaniem do pełnego wykonania lipcowych orzeczeń TSUE, w tym do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej SN.

Apel ten to spontaniczna akcja sędziów z całej Polski, z sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego i z sądów administracyjnych.

Zainicjowali ją w myśl postawy „jeden za wszystkich wszyscy za jednego” sędziowie
z okręgu olsztyńskiego. W wyrazie solidarności
z sędziami Pawłem Juszczyszynem I Igorem Tuleyą,
nadal odsuniętymi od orzekania decyzjami Izby Dyscyplinarnej.

Polscy i zarazem europejscy sędziowie szanują wartości przyjętego z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej porządku prawa i będą się stosować do orzeczeń europejskich sądów i Trybunałów.

Wskazujemy, że każdy sędzia może jeszcze się podpisać pod apelem. Udostępniamy w tym celu adres: apel@iustitia.pl

Pełna treść APELU:

■My niżej podpisani sędziowie (nazwa danego okręgu, sądu- dopisek) wzywamy wszystkie zobowiązane organy do pełnego wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 r.(C-204/21) oraz wyroku tego Sądu z dnia 15 lipca 2021 r.(C-719/19), w tym do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej SN.

■ Odmowa wykonania wskazanych orzeczeń stanowi nie tylko jaskrawe naruszenie obowiązującego nas prawa unijnego (art. 19 ust.1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej ), ale godzi również w krajowy porządek konstytucyjny (art. 91 ust.2 Konstytucji RP).

Pełna lista na stronie SSP IUSTITI

Sprawdź także

500.000 euro kary dziennie

Pół miliona euro dziennie za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do decyzji Trybunału – …