Strona główna / Aktualności / Lista Skarbów Dziedzictwa

Lista Skarbów Dziedzictwa

Izba poselska podczas 96. posiedzenia Sejmu ustaliła ostateczny tekst nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach. Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim zabytków ruchomych, pozostających zarówno w zbiorach publicznych, jak i w rękach prywatnych. Dla szczególnie cennych powstanie Lista Skarbów Dziedzictwa.Podstawą wpisania na tę listę będzie decyzja administracyjna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trafią na nią arcydzieła z polskich zbiorów oraz zabytki o szczególnym znaczeniu dla historii Polski. Ustawa określa ponadto standardy ochrony konserwatorskiej tych zabytków, a także zasady ich zabezpieczania i przemieszczania. Ponadto w ustawie znalazł się przepis, zgodnie z którym w przypadku zabytków wywiezionych czasowo na wystawę lub jako wyposażenie polskiej placówki dyplomatycznej będzie można przedłużyć zezwolenie na pozostawanie zabytku za granicą bez konieczności przywożenia go do kraju. Obecnie musi on trafić do kraju nie rzadziej niż co pięć lat. Ustawa zostanie przekazana głowie państwa.

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …