Listopadowy numer PiP

Prokuratura Europejska ? idea się urzeczywistnia; Prokurator Europejski ? perspektywa powstania, Botnety jako zagadnienie prawno-kryminologiczne na tle doświadczeń amerykańskich, Dolus generalis w nauce polskiej i austriackiej tylko wybrane tytuły artykułów w najnowszym, listopadowym numerze czasopisma Prokuratura i Prawo. W numerze polecamy…
… polecamy szczególnie artykuł autorstwa Aleksandra Herzoga, prokuratora Prokuratury Generalnej pt.: Z dziejów prokuratury polskiej. Autor artykułu przedstawił syntetyczny zarys dziejów prokuratury w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., koncentrując się szczególnie na zmianach wprowadzonych w procesie przemian ustrojowych po 1990 r. Obok omówienia kolejnych regulacji prawnych i zawartych w nich zasadniczych unormowań ustrojowych, wskazał na problemy związane z tak zwaną ?weryfikacją? z 1990 r. oraz na kolejne projekty zmian przepisów regulujących funkcjonowanie prokuratury. Najnowszy numer czasopisma, a także numery archiwalne są dostępne także w wersji elektronicznej na stronie internetowej Prokuratury Generalnej w zakładce prokuratura, a także na stronie internetowej Instytutu Ekspertyz Sądowych http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/ Zachęcamy do lektury.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …