Finansowanie pomostowe

Listy tureckich sędziów

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) od lipca 2016r otrzymywało wiele wiadomości od samych sędziów i prokuratorów, ich kolegów i krewnych na temat tego, co dzieje się w Turcji. Dzięki temu MEDEL dysponuje informacjami z pierwszej ręki o tym, jak przebiegały wydarzenia w Turcji. Wiadomości zebrane w tym dokumencie, bez komentarzy, bez dokonywania jakichkolwiek modyfikacji (poza anonimizacją poczyniona z uwagi na bezpieczeństwo autorów) dają najbardziej wymowny dowód postępującego zamachu na rządy prawa w Turcji. 50-stronicowe opracowanie dokumentów na temat represji tureckich sędziów – na stronie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

„Wypuszczono mnie dzisiaj, ale nie wiem, co się dalej będzie działo. To się zamienia w polowanie na czarownice. Prokurator może apelować o ponowne zatrzymanie mnie. Jest więc możliwość, że znowu trafię do aresztu. Proszę, poinformujcie odpowiednie osoby w waszych krajach i w EU. Stan kraju się pogarsza. Proszę, działajcie dalej, potrzebujemy waszej pomocy bardziej, niż kiedykolwiek. Moja rodzina i rodzina X są zniszczone. Zawiesili nas i nie jesteśmy już sędziami.
Po pierwsze, wprowadzono zasadę tajności do wszystkich naszych spraw. Nikt z nas nie może ujawniać żadnych dokumentów, zeznań, zarządzeń sądu. Byłoby to przestępstwo i mogłoby być dla nas niebezpieczne.
Po drugie, lista została przygotowana przez HSYK (można znaleźć publiczne komentarze szefa Wysokiej Rady mówi, że liczba sędziów może się zwiększyć lub zmniejszyć, powiedział też, że listę przygotowano po dwóch latach prac).
Po trzecie, okres zatrzymania jest różny w różnych miastach, w niektórych było to 4 dni, w innych tylko jeden dzień. Ale po ogłoszeniu stanu wyjątkowego, zatrzymanie może trwać do 60 dni. Rząd ogłosił, że nad tym pracuje.
Po czwarte – nikt nie może się skontaktować ze swoim prawnikiem, nawet ci aresztowani i uwięzieni. Wysłałem petycję w czasie mojego zatrzymania w więzieniu, do Ministra Sprawiedliwości, pisząc, że mam prawo do prawnika i nie można tego prawa odebrać. Nie mam tej petycji, ale nawet jakbym miał, to nie mogę wysłać z powodu utajnienia procesu. „
To dzieje się w Turcji, świat protestuje a tureccy sędziowie są represjonowani. Polskim sędziom PiS na razie serwuje pokazowe procesy dyscyplinarne. Na razie….

Sprawdź także

Europa to Wartości i Prawo

Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Francji Heiko Maas i Jean-Yves Le Drian zareagowali na czwartkowy …