Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Losowanie sędziów powszechnych

Losowanie sędziów powszechnych

Każdy obywatel ma prawo do bezstronnego sądu. Aby prawo to mogło być realizowane w praktyce wyznaczenie składu orzekającego w sądach powinno być transparentne i pozostawać pod kontrolą społeczną. Taki też model obowiązywał dotychczas w sądach, gdzie przydział spraw (zgodnie z zaleceniami Komitetu Ministrów Rady Europy)
odbywał się przy uwzględnieniu alfabetycznej listy sędziów i kolejności wpływu spraw do sądu.
Od 1 stycznia 2018 roku system ten został zmieniony na centralny, elektroniczny system losowania sędziów. Centralny system losowania sędziów jest w pełni kontrolowany przez ministra sprawiedliwości ? prokuratora generalnego. W przeciwieństwie do dotychczasowego systemu, strony postępowań sądowych nie mają żadnej kontroli nad ministerialnym systemem przydziału spraw, to znaczy nie mogą uzyskać informacji według jakich kryteriów został wylosowany sędzia, który będzie prowadzić ich sprawę. Dodać należy, że system ten nie zostanie wprowadzony w Trybunale Konstytucyjnym i Sądzie Najwyższym, ale politycy zapewnili sobie wpływ na wybór prezesów i pozostawili kompetencje w zakresie przydziału spraw właśnie tym prezesom.
Źródło: SSP IUSTITIA

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …