Małe sądy powrócą

Prezydent RP Bronis law Komorowski , w obecności ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego podpisał nowelę prawa o ustroju sądów powszechnych. Prezydent wyraził nadzieję, że nowela pozwoli zakończyć niepotrzebny konflikt w wielu środowiskach, nie tylko prawniczych, ale i lokalnych. To oznacza przywrócenie większości
zreorganizowanych sądów wskutek tzw. reformy poprzedniego ministra Jarosława Gowina. Jak podkreślił Bronisław Komorowski, nowa ustawa „to rozstrzygnięcie które wprowadza kryteria, które decydują o tym, że minister sprawiedliwości, a nie parlament, decyduje o tym, gdzie może być sąd rejonowy”. Dodał, że dzięki ustawie „wiele środowisk lokalnych, środowisk Polski powiatowej odzyskało szansę na posiadanie jednego z atrybutów znaczenia miasta, powiatu, zgodnie z aspiracjami i dobrymi tradycjami, ale i zgodnie z potrzebami jak największego ułatwienia dostępu do sądu z korzyścią dla mieszkańców”.
Projekt pozwoli przywrócić 41 sądów Projekt zmian wokół narastającego sporu w koalicji wniósł do Sejmu prezydent. Teraz sąd ma być powoływany dla obszaru gmin zamieszkanych przez 50 tysięcy osób, gdzie rocznie wpływa minimum 5 tysięcy spraw. Spór o małe sądy trwał półtora roku. Przeciwko reformie Gowina opowiedziała się cała sejmowa opozycja oraz koalicyjny PSL, który poparł obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych. Jego celem miało być przywrócenie stanu sprzed reformy. Ale pod koniec czerwca zeszłego roku zawetował ją prezydent Bronisław Komorowski i jednocześnie skierował do Sejmu własny projekt zmian w ustroju sądów powszechnych, który pozwoli przywrócić 41 sądów.
Podczas uroczystości w Słupcy prezydent RP Bronisław Komorowski skierował do parlamentu prezydencki projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych jest to projekt ustawy powracający do modelu kształcenia sędziów uwzględniającego etap asesury.
Źródło: PAP

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …