Najnowsze informacje

Malta wraca do sądu

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Elżbieta Fijałkowska ogłosiła w czwartek 26 maja wyrok, na mocy, którego poznański Sąd Okręgowy jeszcze raz rozpatrzy sprawę odszkodowania, w wysokości ponad 75 milionów złotych dla poznańskiej parafii rzymskokatolickiej Jana Jerozolimskiego za Murami, za grunty przejęte od Kościoła w czasach PRL w latach 50- tych. W styczniu tego roku, wyrokiem sędzi Zofii Lehmann z Sądu Okręgowego w Poznaniu, przyznano parafii 75 milionów zł odszkodowania. Z roszczeniem wystąpiła Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Jana Jerozolimskiego Za Murami, której w czasach PRL odebrano 15 ha gruntów w okolicach Jeziora Malta w Poznaniu. Proces przeciwko Skarbowi Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych i Miastu Poznań toczył się od 2005 roku. Wcześniej, przez 10 lat, sprawę próbowała załatwić Komisja Majątkowa.
Sędzia Elżbieta Fijałkowska uzasadniając uchylenie wyroku, podkreśliła sprawę ugody zawartej przez nieżyjącego już proboszcza parafii ks. Kazimierza Królaka z Miastem z 2000 roku. Sąd Apelacyjny potwierdził w całości ustalenia sądu niższej instancji, że ugoda taka była nieważna na mocy Prawa Kanonicznego, które wymaga, aby tego typu sprawy( zawarte ugody) były zatwierdzane przez kościelne organa wyższej instancji , czego w tym przypadku nie było.
Rozpatrując relacje pomiędzy Kościołem a państwem, Sąd Apelacyjny w Poznaniu stwierdził, że sąd okręgowy zbyt pochopnie przeanalizował ustalenia ustawy o stosunkach Kościoła z państwem z 15 maja 1989 roku, ?zapominając? , że ustalono tam kolejność rekompensat za sporne tereny : 1. oddanie nieruchomości; 2. zamianę nieruchomości na inną; 3.Odszkodowanie. Inne rozwiązanie sporu poza orzeczeniem odszkodowania, zdaniem sądu apelacyjnego zupełnie nie było rozważane. Dlatego sprawa musi być jeszcze raz rozpoznana przez sąd pierwszej instancji . Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu jest prawomocny.

X X X
Na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, Parafia św. Jana Jerozolimskiego za Murami miała dostać dszkodowanie za odebrane w czasach PRL tereny na Malcie. Część działek zwrócić miało miasto – m.in. teren przy termach Maltańskich gdzie miał powstać hotel i część ścieżki wokół Malty. Parafia św. Jana Jerozolimskiego za Murami domagała się zwrotu kilkudziesięciu działek na Malcie i os. Warszawskim – w sumie ponad 15 ha.
Parafia była ich właścicielem, ale w latach 50. i 60. została wywłaszczona. Po upadku PRL sprawą zajęła się komisja majątkowa. W 2000 r. miasto zawarło z parafią ugodę i zwróciło jej Park Świętojański (znajdował się tam dawniej cmentarz parafialny). Pięć lat później komisja majątkowa poinformowała, że w sprawie pozostałych działek nie uzgodniła orzeczenia i postępowanie zamknęła. Parafia sporzadziła stosowny pozew. Wiedziała, że nie ma szans na zwrot działek, bo dzisiaj na kościelnej ziemi znajduje się m.in. część kompleksu sportowo-rekreacyjnego Malta, fragment sztucznego jeziora, wąskotorowa kolej Maltanka i bloki mieszkalne na os. Warszawskim. Dlatego w pozwie proponowała wymianę nieruchomości lub wypłatę odszkodowania.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …