Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Mandaty jednak już w grudniu

Mandaty jednak już w grudniu

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie na mocy którego, strażnicy miejscy mogą karać mandatami za handel prowadzony w miejscach niedozwolonych. Ponad tydzień temu w życie weszła uchwalona w połowie września nowelizacja kodeksu wykroczeń. Przewiduje ona karę grzywny oraz możliwość przepadku towaru za nielegalny handel.Przepisy mają doprowadzić do tego, by sprzedaż była prowadzona bez naruszania zasad uczciwej konkurencji i prawa podatkowego. Wcześniejsze zapisy kodeksu wykroczeń dotyczące zakazu wykonywania działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia oraz tamowania bądź utrudniania ruchu na drodze publicznej nie sprawdzały się w walce z nielegalnym handlem ulicznym. Jak wskazywano nieskuteczne było na przykład nałożenie obowiązku karania mandatami za nielegalny handel na zarządców dróg.

Sprawdź także

Polska racja stanu!!!

Polska racja stanu wymaga, abyśmy obecnie nie milczeli – sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku …