Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Mandaty jednak już w grudniu

Mandaty jednak już w grudniu

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie na mocy którego, strażnicy miejscy mogą karać mandatami za handel prowadzony w miejscach niedozwolonych. Ponad tydzień temu w życie weszła uchwalona w połowie września nowelizacja kodeksu wykroczeń. Przewiduje ona karę grzywny oraz możliwość przepadku towaru za nielegalny handel.Przepisy mają doprowadzić do tego, by sprzedaż była prowadzona bez naruszania zasad uczciwej konkurencji i prawa podatkowego. Wcześniejsze zapisy kodeksu wykroczeń dotyczące zakazu wykonywania działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia oraz tamowania bądź utrudniania ruchu na drodze publicznej nie sprawdzały się w walce z nielegalnym handlem ulicznym. Jak wskazywano nieskuteczne było na przykład nałożenie obowiązku karania mandatami za nielegalny handel na zarządców dróg.

Sprawdź także

Manipulacje Manowskiej

Starzy” sędziowie Sądu Najwyższego skierowali w marcu do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara …