Strona główna / Aktualności / Manipulacje sędzi Manowskiej

Manipulacje sędzi Manowskiej

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN zostało odroczone w związku z brakiem prawem wymaganego quorum w dniu 12 czerwca.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, które na wniosek grupy sędziów zwołano w dniu 12 czerwca, obradować miało w celu przeprowadzenia dyskusji i podjęcia uchwały dotyczącej sposobu procedowania w przedmiocie wyborów kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN po upływie kadencji Pierwszej Prezes SN Małgorzaty Gersdorf w zakresie nieuregulowanym przepisami prawa, w tym zawierającej wnioski o zwrócenie się do stosownych organów o podjęcie zmian legislacyjnych oraz w celu przeprowadzenia dyskusji i podjęcia uchwały w sprawie sposobu zarządzania Sądem Najwyższym po upływie kadencji Pierwszej Prezes SN Małgorzaty Gersdorf oraz w związku z przedłużającym się stanem epidemii. Cel ten rozszerzono następnie w związku z kolejnym wnioskiem grupy sędziów o przeprowadzenie dyskusji i zajęcie stanowiska w przedmiocie oceny przebiegu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego odbywającego się w dniach 8,9,12,13,22,23 maja 2020 r.

W świetle § 23 pkt 3 Regulaminu SN, w związku z art. 17 §1 pkt 4 ustawy o SN, w odniesieniu do tak określonego przedmiotu obrad, zarówno porządek obrad jak i zajęcie stanowiska w sprawach określonych we wnioskach grupy sędziów, wymaga podjęcia przez ZO SSN uchwały. Do tego zaś niezbędna jest obecność quorum członków Zgromadzenia Ogólnego określonego w art. 17 § 3 ustawy o SN.

W związku ze stwierdzeniem braku quorum w dniu 12 czerwca 2020 r., Pierwsza Prezes SN odroczyła posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego zwołane na wniosek grupy sędziów na dzień, który zostanie określony w terminie późniejszym

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …