Finansowanie pomostowe

Marsz Tysiąca Tóg

Szanowni Obywatele i Obywatelki!

Grudzień 2019 roku postawił przed wszystkimi zaangażowanymi w obronę wspólnych wartości nowe wyzwania, najcięższe w całej dotychczasowej historii obrony zasad demokracji po 1989 roku: natężenie działań rzeczników dyscyplinarnych wobec sędziów walczących o niezależność władzy sądowniczej i niezawisłość sędziowską, stawianie zarzutów dyscyplinarnych sędziom w związku z wydawanymi przez nich orzeczeniami lub wręcz wprost za ich wydanie, nasilająca się kampania szkalująca sędziów sądów powszechnych, bezprecedensowe ataki ze strony polityków na Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego i Sędziów Sądu Najwyższego, za wykonywanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19.11.2019 roku, a wreszcie – przyjęcie przez Sejm w dniu 20 grudnia projektu ustawy o zmianie ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym, który między innymi zakazuje wykonywania wyroku TSUE i SN dotyczącego prawidłowości obsadzenia składu sądu. Wszystko to składa się na mechanizm zmuszenia sędziów do milczenia w sprawach istotnych dla funkcjonowania władzy sądowniczej i wywarcia niespotykanego w kręgu cywilizacji zachodnioeuropejskiej nacisku na sądownictwo, odsuwając bezwzględnie Polskę od rodziny państw Unii Europejskiej.

Przyjęcie projektowanych zmian w połączeniu z intensyfikacją działań represyjnych wobec sędziów jest atakiem na prawa wszystkich Obywatelek i Obywateli tego kraju.

Przez ostatnie lata, wielkim wysiłkiem wielu z Was zaangażowało się w obronę wspólnych wartości, organizując protesty przed sądami całego kraju i poświęcając swój czas prywatny na podjęcie wyzwań, które przynosi nam rzeczywistość legislacyjna. Czyniliście to w poczuciu odpowiedzialności za los naszej wspólnej Ojczyzny, za co wyrażamy Wam głęboką wdzięczność, składając jeszcze raz serdeczne podziękowania.

Zwracamy się do Was dzisiaj, abyście jeszcze raz zaangażowali się we wspólne działania: wesprzyjcie „Marsz 1000 tóg”. Milczący marsz symbolicznego tysiąca sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych w obronie praworządności, który odbędzie się 11 stycznia 2020 roku od godziny 15.00 w Warszawie! Zachęcamy Was do tego, byście dołączyli do marszu prawników, którzy w milczeniu przejdą trasę od Placu Krasińskich przy Sądzie Najwyższym do ul. Wiejskiej przy budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, mając na sobie lub trzymając na rękach swoje togi jako symbol służby społeczeństwu i prawu. Togi są dla nas świętością, której używamy tylko na sali rozpraw, gdzie rozstrzygamy o ludzkich losach. Ich pojawienie się na ulicy jest dla nas ostatecznością, symbolem naszej determinacji i ma podkreślić powagę sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy.

Pokażmy wspólnie światu swą niezgodę na niszczenie praworządności w Polsce! Każdy człowiek odgrywa w takiej chwili istotną rolę. Każdy z nas, w tym wyjątkowym czasie, ma do spełnienia ważną rolę w imię obrony wspólnych fundamentalnych zasad i praw. Jako obywatele czujemy się dumni z przynależności do rodziny państw europejskich, podzielających te same wartości. Nie dajmy zwątpić w to nikomu, kto chciałby próbować zakwestionować nasze w niej miejsce.

Demokracje umierają w ciszy. Są jednak takie chwile, w których milczenie ma siłę krzyku wielu tysięcy osób. W takiej właśnie chwili wszyscy stajemy się ogniwami wielkiego łańcucha, który przyczynić się może do powstrzymania zamachu na niezależne sądownictwo w Polsce. Podejmijmy wspólne działania, by nie był to ostatni moment, w którym sędziowie będą mogli bez obawy o konsekwencje wyrazić publicznie swój protest w obronie wartości, którym służą całym swoim życiem zawodowym. Podejmijmy wspólny wysiłek, by nie odsuwać Polski od Europy.

Organizowany przez nas marsz prawników ma charakter apolityczny. Jego jedynym celem jest uzmysłowienie całej władzy ustawodawczej dramatycznych konsekwencji wejścia w życie procedowanych w Parlamencie ustaw wprowadzających możliwość represyjnych działań wobec przedstawicieli władzy sądowniczej. Dlatego prosimy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nasz marsz, uczestnicząc w nim za prawnikami w togach, aby nasz protest wybrzmiał siłą wspólnego milczenia. Prosimy o powstrzymanie się od wznoszenia okrzyków czy prezentowania haseł o charakterze politycznym, odnoszących się do jakiejkolwiek partii czy organizacji politycznej. Zapewnijmy wspólnie godną oprawę marszu, przynosząc flagi narodowe i flagi Unii Europejskiej.

Obywatele i Obywatelki! Spotkajmy się razem w Warszawie w dniu 11 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 przed Sądem Najwyższym! Zapraszamy do podążenia za prawnikami przed Sejm RP – do miejsca, gdzie ważą się losy polskiej demokracji i uczestnictwa Polski w europejskiej rodzinie.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Zbiórka prawników: sędziów, adwokatów radców prawnych i innych zawodów prawniczych o 14.30 przy samochodzie dostawczym z nagłośnieniem i sceną, który będzie stał w okolicy skrzyżowania ulic Długiej i Miodowej, od strony budynku Sądu Najwyższego w Warszawie.


Pozostali uczestnicy marszu zbierają się na placu Krasińskich przy budynku Sądu Najwyższego w Warszawie.


Marsz rusza o 15.00.


Trasa marszu: Sąd Najwyższy – Pałac Prezydencki -Sejm (tam zakończenie marszu).


Prawnicy idą na początku kolumny. Na samym przedzie prawnicy w togach.

Przynosimy tylko:
– togi kto ma,
– flagi UE i Polski,
– „światełko elektryczne” – nie świeczki, z uwagi na bezpieczeństwo uczestników.

Prosimy o nieprzynoszenie banerów, transparentów i haseł. Tylko flagi.

Jose Inreja Matos, szef Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów wraz ze znaczną delegacją Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów przyjedzie do Warszawy na Marsz 1000 Tóg aby wesprzeć polskich prawników. To poważny problem dla władzy, bo wśród reprezentantów sędziów będą przedstawiciele większości europejskich krajów.

Marsz 1000 Tóg, zaplanowany na 11 stycznia, to wspólne przedsięwzięcie sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz Polek i Polaków, którzy będą protestować przeciwko niszczeniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Oświadczenie Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich Duro Sessa w sprawie Marszu 1000 Tóg
03.01.2020 Aktualności

Sztrasburg, 31 grudnia 2019 r

OŚWIADCZENIE

do wiadomości Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów oraz innych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i instytucji zajmujących się niezależnością sądownictwa w Polsce

Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich The Consultative Council of European Judges (CCJE) została poinformowana, że ​​polscy sędziowie, w odpowiedzi na najnowsze zmiany legislacyjne mające wpływ na pozycję i obowiązki sędziów, organizują w dniu 11 stycznia 2020 r. o godzinie 15.00 w Warszawie, cichy marsz na rzecz obrony praworządności.

CCJE, a szczególnie jego Prezydium, od kilku już lat stale monitoruje rozwój sytuacji związanej z polskim sądownictwem i opublikował szereg opinii i oświadczeń (18 czerwca 2018 r., 27 marca 2018 r., 10 listopada 2017 r., 12 października 2017 r., 17 lipca 2017 r., 7 kwietnia 2017 r.), w którym wyrażało wyraźny sprzeciw wobec kroków podejmowanych przez władze ustawodawczą i wykonawczą w Polsce z naruszeniem standardów Rady Europy dotyczących niezawisłości sądownictwa i podważając ochronę sędziów podczas wykonywania przez nich obowiązków orzekajączniczych.

Prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu jest wyraźnie określone w art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka.

Praca CCJE koncentruje się na wdrażaniu tego prawa, mając na celu wzmocnienie praworządności i skuteczną ochronę praw człowieka w demokratycznych państwach.

Ponieważ wszyscy żyjemy we wspólnej europejskiej przestrzeni prawnej, prawa i wolności powinny być takie same dla wszystkich ludzi w Europie, bez względu na to, gdzie mieszkają i jakie obywatelstwo posiadają. Te prawa i wolności muszą być chronione sprawiedliwie i skutecznie. Chciałbym w imieniu CCJE wyrazić nasze poparcie dla wszystkich wysiłków podejmowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym w celu przypomnienia i niesienia pomocy w realizacji dobrze ugruntowanych zasad niezawisłego sądownictwa. Są to zasady, które umożliwiają sędziom niezależne i niezawisłe orzekanie, bez obawy o karę. Obejmują one nieprzerwane sprawowanie urzędu aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, odpowiednie warunki pracy i podporządkowanie się tylko Konstytucji, ustawom i umowom międzynarodowym. Wszystkie te i inne istotne zasady nigdy nie powinny być zagrożone.

Sędziowie podejmują obecnie ogromne wysiłki, aby zachować swoją niezależność i niezawisłość, nie jako przywileju osobistego, ale dla pożytku mieszkańców Polski i zasad państwa prawa oraz podziału władz w społeczeństwie demokratycznym. Niezbędne jest, aby władze w Polsce rozpoczęły otwarty, kompleksowy i uczciwy dialog z sędziami i ich przedstawicielami oraz zaprzestali ataków na najbardziej fundamentalne wartości naszych demokracji.

Byłbym wdzięczny, gdyby Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” mogło opublikować to oświadczenie z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nią przez wszystkich polskich sędziów.

Z poważaniem,

Duro Sessa
Przewodniczący CCJE

Marsz Tysiąca Tóg przejdzie przez Warszawę 11 stycznia. Organizują go stowarzyszenia i organizacje prawnicze.
Marsz Tysiąca Tóg ma przejść od Sądu Najwyższego, przez okolice Pałacu Prezydenckiego, aż pod Sejm. Chodzi o miejsca związane z łamaniem Konstytucji przez rządzących. „Wszystkie ręce na pokład” – pisze na Twitterze sędzia Dominik Czeszkiewicz.
To ma być Marsz 1000 tóg, choć – jak twierdzą sędziowie, z którymi rozmawialiśmy – spodziewają się, że prawników w togach będzie więcej. Sędziowie chcą po raz kolejny wspólnie z obywatelami pokazać swój sprzeciw wobec planowanych przez rządzących zmian w sądownictwie i pokazać, że nie zgadzają się na upolitycznienie sądów. Chodzi m.in. o „ustawę kagańcową”, która przewiduje kary dyscyplinarne m.in. za „działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”

Protest 11 stycznia organizują stowarzyszenia sędziowskie, niezależni prokuratorzy i inne organizacje prawnicze.

„Pokazujemy naszą siłę i solidarność. Już organizujcie autobusy, busy, rezerwujcie bilety PKP. My z togami a obywatele z nami. Każdy szykuje flagę polską i unijną. Będzie moc!” – napisał na Twitterze sędzia Dominik Czeszkiewicz ze Stowarzyszenia „Themis”
„Zróbmy wszystko, by nie był to ostatni moment, w którym sędziowie będą mogli bez obawy o konsekwencje wyrazić publicznie swój protest w obronie wartości, którym służą całym swoim życiem zawodowym. Pokażmy także całemu społeczeństwu, które od kilku lat przychodzi na protesty, że jako prawnicy jesteśmy SOLIDARNI. Obywatele potrzebują wyraźnego sygnału, że mogą liczyć na etos, ducha i energię świata prawniczego” – czytamy w stanowisku Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia”.

„Ustawa kagańcowa” została przyjęta przez Sejm w trybie błyskawicznym, tuż przed świętami. Teraz ma się nią zająć Senat, w którym większość ma opozycja, więc może to trochę opóźnić prace.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …