Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Mediacja także z osadzonymi

Mediacja także z osadzonymi

Normy prawa karnego nie regulują mediacji po wyroku skazującym. W czasie obrad konferencji zorganizowanej przez resort sprawiedliwości w dniu 21 października 2010 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, jej uczestnicy zwrócili uwagę na wymagający wsparcia obszar polskiej mediacji – mediację po wyroku, zauważa prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich.
Mediacją w postępowaniu karnym wykonawczym można w szczególności objąć sprawców, którym warunkowo umorzono postępowanie karne oraz skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Do prowadzenia mediacji po wyroku „namawiają” od lat bezskutecznie nie tylko sami mediatorzy, ale również instytucje państwowe, posłowie i senatorowie, naukowcy. Pomimo tych starań, normy prawa karnego i karnego wykonawczego nadal nie regulują prowadzenia mediacji po wyroku skazującym. Tymczasem może ona mieć duże znaczenie zarówno dla sprawcy przestępstwa, jak i ofiary, także w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności.
Szerokie wprowadzenie w sposób formalny mediacji po wyroku skazującym wymaga przyjęcia odpowiednich regulacji ustawowych. Nie upoważnia do jej stosowania treść art. 38 – 40 i innych przepisów kodeksu karnego wykonawczego. Inicjatywa wprowadzenia mediacji w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności powinna – chociażby na początku w formie eksperymentalnej – znaleźć zastosowanie w praktyce penitencjarnej.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia mediacji na etapie wykonywania kary pozbawienia wolności.

Sprawdź także

Impas w kwestii Romów

Romskie osiedla w Małopolsce wymagają planów rewitalizacji. Odpowiedź MSWiA Dramatyczne warunki socjalno-bytowe mniejszości romskiej  w …