Strona główna / Listy / Mediacja w RP i USA

Mediacja w RP i USA

Centrum Mediacji przy NRA przy współpracy z GRO Global przeprowadzi 13-15 grudnia 2019 roku w Warszawie stacjonarną część Międzynarodowego Szkolenia Mediacyjnego dla Adwokatów, którego celem jest uzyskanie przez uczestników podwójnej certyfikacji: uprawnień mediatora Centrum Mediacji przy NRA (w tym możliwości wpisu na listy stałych mediatorów) oraz uzyskania międzynarodowego statusu „GRO Mediator”.

40-godzinne szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch częściach: e-learningu i szkolenia stacjonarnego. Część stacjonarna odbędzie się w Warszawie w dniach 13-15 grudnia 2019 roku – łącznie 28 godzin: w piątek i sobotę w godz. 9:00-20:00 (z przerwami kawowymi i godzinną przerwą lunchową – wszystko zapewnione przez organizatora) oraz w niedzielę w godz. 8:00-16:00 (z przerwami kawowymi i pocket lunch zapewnionymi przez organizatora). Pierwsze osiem godzin szkolenia w piątek i sobotę i cały dzień szkoleniowy w niedzielę zostaną prowadzone w języku angielskim z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego na język polski. Ostatnie dwie godziny w piątek i sobotę zostaną przeprowadzone w języku polskim.

GRO Global – Global Resolutions Organization to organizacja z siedzibą w USA zajmującą się mediacją, certyfikacją i szkoleniem mediatorów (dalsze informacje można znaleźć na stronie www.groglobal.org). Pierwszym trenerem szkolenia będzie Pani Kimberly Schreiber – Prezes GRO Global, adwokat i mediator praktykująca w stanie Tennessee w USA, prowadząca ponadto własną klinikę mediacji. Drugim trenerem będzie adw. Cezary Rogula – Ambasador GRO Global, adwokat i mediator praktykujący w Krakowie. Oboje Trenerzy są uznanymi autorytetami w dziedzinie mediacji, przeprowadzili wiele szkoleń mediacyjnych, w tym w różnych krajach Europy i w Indiach, wielokrotnie byli także ekspertami na najważniejszych konkursach mediacyjnych na całym świecie. Trenerzy będą wspierani przez dwie Trenerki: adw. Monikę Spieler oraz Dr Martę Skrodzką, posiadające doświadczenie w prowadzeniu mediacji i szkoleniach z tego zakresu.

Szkolenie stacjonarne będzie przeprowadzone w przeważającej części w formie warsztatów, aktywnie angażujących wszystkich Uczestników, którzy będą mogli od razu doskonalić nabyte umiejętności poprzez liczne praktyczne ćwiczenia. Dzięki udziale międzynarodowych ekspertów, szkolenie jest także unikalną okazją poznania najnowszych technik negocjacyjno-mediacyjnych, znajdujących zastosowanie nie tylko w mediacji, ale także w innych dziedzinach praktyki prawniczej, w tym tzw. collaborative law.

Każdy uczestnik, który będzie obecny na całym szkoleniu i pozytywnie ukończy obie jego części może ubiegać się o wpis na listę mediatorów Centrum Mediacji przy NRA. Otrzyma także możliwość wpisu na międzynarodową listę mediatorów GRO Global. Ponieważ szkolenie jest zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, uprawnia także do wpisu na listy stałych mediatorów prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych. Zgodnie z §17 uchwały NRA nr 57/2011 z 19 listopada 2011 roku o doskonaleniu zawodowym adwokatów, udział w szkoleniu będzie ponadto uprawniał do uzyskania 28 punktów szkoleniowych.

Stacjonarna część szkolenia odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie, ul. Zielna 37. Zarejestrowani Uczestnicy uzyskają dostęp do materiałów e-learninbowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wysłanie uzupełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą RODO i potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie e-mailem na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl.

Koszt szkolenia wynosi: 1 990,00 zł (brutto). Opłatę za szkolenie należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Naczelnej Rady Adwokackiej: 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149 – Millenium Bank tytułem: „Opłata za Międzynarodowe szkolenie CM przy NRA 13-15.12.2019 r. za (imię i nazwisko uczestnika)”.

Ze względu na charakter warsztatowy szkolenia ilość miejsc jest ograniczona.

Sprawdź także

Ucywilizować dożywocie

Zakaz warunkowego przedterminowego zwolnienia w przypadku kary dożywocia – do zmiany. RPO pisze do MS …