Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / „Mediacje rówieśnicze”

„Mediacje rówieśnicze”

Mediacje rówieśnicze w szkołach, jako forma edukacji prawnej dzieci i młodzieży, sposobem przeciwdziałania przemocy i konfliktom w szkołach” to temat konferencji, na którą zaprasza Centrum Mediacji przy NRA. Dyskusja odbędzie się 20 marca w Warszawie.

Konferencja ma dwa cele:

pokazanie mediacji rówieśniczej jako alternatywnego sposobu reagowania na niepożądane zachowania nieletnich
oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami z dziedziny mediacji.

Program konferencji

9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 – rozpoczęcie konferencji

12:15 – 13:00 – przerwa kawowa

16:00 – zakończenie konferencji

  1. Eleonora Porębiak–Tymecka, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, Koordynator ds. mediacji – „Realizacja programu mediacji rówieśniczej w szkołach lubelszczyzny pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka”
  2. Aleksandra Rusin–Batko, sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu – „Mediacja rówieśnicza potrzeby i oczekiwania”
  3. Agnieszka Lewicka–Zelent, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – „Możliwości i bariery realizacji programu mediacyjnego w szkole”
  4. Małgorzata Szwedowska, adwokat – „Rozwiązywanie konfliktów szkolnych metodą kręgów naprawczych”
  5. Agnieszka Zemke–Górecka, adwokat, doktor, Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Dziekan Izby Adwokackiej w Białymstoku oraz Robert Bogdzio, adwokat, doktor – „Kształtowanie postawy mediatora rówieśniczego jako wzoru do naśladowania w szkole”
  6. Elżbieta Bolibok, Dyrektor Szkoły uczestniczącej w programie mediacje rówieśnicze – „Praktyczne aspekty mediacji rówieśniczych w szkole”
  7. Rafał Bodarski, doktor, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – „Rola nauczyciela jako mediatora”
    Więcej na adwokatura.pl

Sprawdź także

Tęczowej Maryi cd.

List katolików z Holandii w obronie tęczowej Maryi 04 listopada 2021 Niezrozumiałe i szokujące – …