Finansowanie pomostowe

Mediuj, nie pozywaj

“Mediuj, nie pozywaj” to bezpłatna pomoc mediacyjna Ogólnopolskiej Sieci Ośrodki Mediacji Radców Prawnych

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji spowodowanej pandemią SARS-CoV-2, w której znaleźli się, bądź znajdą mikro- i mali przedsiębiorcy, Ogólnopolska Sieć Ośrodki Mediacji Radców Prawnych występuje z inicjatywą akcji pod nazwą “Mediuj, nie pozywaj!”.

Inicjatywa skierowana jest do:

– mikroprzedsiębiorców, tj. przedsiębiorców, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

a) zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągali roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro,

– małych przedsiębiorców, tj. przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

a) zatrudniali średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro,

którzy w związku ze stanem epidemii znaleźli się w trudnym położeniu i zgodnie potrzebują pomocy profesjonalnych mediatorów w rozwiązaniu zaistniałych między nimi sporów, w obliczu tej nadzwyczajnej sytuacji.

Założeniem akcji jest przeprowadzenie – w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 5 maja 2020 r. – bezpłatnych mediacji umownych, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość (zdalnie). Mediacje prowadzić będą radcy prawni mediatorzy, poprzez ośrodki mediacyjne przy okręgowych izbach radców prawnych w Białymstoku, Krakowie, Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze, przy uwzględnieniu możliwości osobowych tych ośrodków.

W sprawie przeprowadzenia objętych akcją mediacji umownych należy kontaktować się bezpośrednio z wybranymi ośrodkami mediacyjnymi, których dane kontaktowe dostępne są pod adresem:

Sprawdź także

Strach PiS przed Europą

Prokuratura Europejska rozpoczęła działalność. Polska nie dołączyła do niej z obawy o utratę suwerennościrokuratura Europejska …