Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Mianowano asesorów sądowych

Mianowano asesorów sądowych

265 asesorów sądowych odebrało akty mianowania od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. To pierwsi asesorzy sądowi ? absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. – Jesteście osobami o najwyższych kwalifikacjach profesjonalnych, jeśli chodzi o wiedzę prawną, umiejętności poruszani się w sferze kodeksów, ustaw, przepisów.Ale pamiętajcie o tym, by nie zapominać o swojej osobistej wrażliwości, empatii ? zwrócił się do asesorów sądowych Minister Zbigniew Ziobro.
ZAUFANIE OBYWATELI
Asesurę sądową precyzują przepisy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił 11 maja 2017 r. Dzięki wprowadzonym zmianom wymiar sprawiedliwości należycie wykorzysta świetnie przygotowanych prawników. Ta zmiana jest pomyślana nie dla polityków, nie dla korporacji sędziowskiej, ale dla wszystkich Polaków. Chcemy budować zaufanie obywateli do profesjonalizmu i bezstronności sądów, do sprawności działania sędziego. Państwo będziecie ambasadorowi tej zmiany, ambasadorami wprowadzenia instytucji asesora. Wierzę, że temu wyzwaniu sprostacie. Wierzę, że za trzy lata przyjdzie moment, kiedy spotkacie się na kolejnej uroczystości i otrzymacie nominację już nie z rąk Ministra Sprawiedliwości, ale Prezydenta RP i będzie to nominacja sędziowska. Przed Wami oczywiście czas próby. Życzę, aby ta próba była dla was zwycięska ? powiedział Zbigniew Ziobro.
PEŁNA NIEZAWISŁOŚĆ
Asesorzy to ?sędziowie na próbę?, którzy występują w systemach prawnych wielu państw Europy. Instytucja ta w polskim porządku prawnym ma długą tradycję, sięgającą okresu międzywojennego. Obecny status prawny gwarantuje asesorom pełną niezawisłość, niezbędną przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości dokonuje mianowania na stanowisko asesora sądowego na czas nieokreślony. Wykaz mianowanych asesorów niezwłocznie trafi do Krajowej Rady Sądownictwa, która w ciągu miesiąca ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec pełnienia obowiązków sędziego przez asesora sądowego (sprzeciw będzie podlegał kontroli Sądu Najwyższego). Jeśli przebieg służby asesora nie będzie budził zastrzeżeń, jego kandydatura zostanie przez KRS przedstawiona Prezydentowi RP do powołania na ?pełnoprawnego? sędziego.
OBOWIĄZKI W SĄDZIE
Asesorzy sądowi będą pełnili w sądach rejonowych obowiązki sędziego, z wyjątkiem następujących czynności:
*stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym wobec zatrzymanego przekazanego do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania;
*rozpoznawania zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, na postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia i na postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw; *rozstrzygania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.
W stanowiska asesorskie przeznaczone dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury będzie przekształcana co roku część zwalnianych stanowisk sędziowskich. Na pozostałe stanowiska sędziowskie zostaną powołani inni przedstawiciele zawodów prawniczych.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …