Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Międzynarodowy Dzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji

19 października 2017 obchodzić będziemy Dzień Mediacji, który ma na celu promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Mediacja to pozasądowe postępowanie, do którego skonfliktowane strony przystępują dobrowolnie i z pomocą osoby trzeciej ? bezstronnego mediatora ? dążą do rozwiązania konfliktu lub sporu poprzez wypracowanie rozwiązań,z których usatysfakcjonowane będą obie strony. Mediować można zarówno sprawy cywilne, rodzinne, jak i gospodarcze, karne czy dotyczące prawa pracy. Od tego roku można prowadzić również mediacje w sprawach administracyjnych, a już wkrótce dotyczące spraw podatkowych.
– Od lat jestem wielką orędowniczką mediacji. W tej metodzie widzę same zalety: mediacje są mniej stresujące dla stron, odbywają się w nieformalnych, bardziej prywatnych warunkach, są dużo tańsze od spraw sądowych, kończą się szybciej i skuteczniej. W sądzie rzadko obie strony są zadowolone z rozstrzygnięcia, zaś mediacja może być prowadzona dotąd, aż obie strony będą usatysfakcjonowane. Co więcej, popularność mediacji wpływa też korzystnie na odciążenie pracy sądów ? tłumaczy adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Dzień Mediacji jest kulminacją Tygodnia Mediacji, który co roku przypada w trzecim tygodniu października. W tych dniach odbywa się szereg akcji mających na celu popularyzacje tego typu polubownego rozwiązywania sporów
Kilka dni po ogólnopolskich wydarzeniach, w dniach 27-29 października br. Centrum Mediacyjne przy NRA po raz szósty organizuje szkolenia dla adwokatów, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia mediatora.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …

Strona główna / Aktualności / Międzynarodowy Dzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W czwartek 17 października 2013 obchodzony będzie po raz kolejny w Polsce Międzynarodowy Dzień Mediacji. Od 14 do 18 października potrwa Tydzień Mediacji. W przeddzień Dnia Mediacji w Prokuraturze Generalnej zostanie wręczona nagroda lauerata konkursu ogłoszonego przez Prokuratora Generalnego pt.: ?Mediacja w sprawach o przemoc w rodzinie?. Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora. Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. Zgoda na mediację nie oznacza rezygnacji z prawa do procesu, jest szansą na znalezienie rozwiązania konfliktu w innych warunkach, przy mniejszym stresie. Z mediacji można w każdej chwili zrezygnować. Instytucja mediacji stosowana jest w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, nieletnich i karnych.
W przeddzień Dnia Mediacji w Prokuraturze Generalnej zostanie wręczona nagroda za pracę przesłaną na konkurs ogłoszony przez Prokuratora Generalnego pt.: ?Mediacja w sprawach o przemoc w rodzinie?. W tym roku laureatem konkursu został dr Grzegorz Adam Skrobotowicz z Katedry Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Ponadto od 14 do 18 października b.r. w siedzibach prokuratur w całym kraju przewidziane są dyżury mediatorów i prokuratorów, którzy przybliżą zainteresowanym ideę mediacji, a także wyjaśnią jakie korzyści płyną z tej alternatywnej formy rozwiązywania sporów. Szczegóły dotyczące dyżurów dostępne również na stronach internetowych prokuratur okręgowych i apelacyjnych http://www.pg.gov.pl/index.php?0,1651.
Oto harmonogram opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla Wielkopolski:

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …

Strona główna / Aktualności / Międzynarodowy Dzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji

18 października 2012 roku został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Mediacji. Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego to tytuł konferencji naukowej organizowanej przez Prokuraturę Generalną. Na konferencji wręczenie nagród laureatom III konkursu prokuratora generalnego „Mediaja w praktyce prokuratorskiej lub mediatora?. Moderatorami sesji będą: Prokurator Generalny Andrzej Seremet i prokurator dr Lidia Mazowiecka.
Przebieg konferencji, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie transmitowany za pośrednictwem Internetu po adresem www.debata.lex.pl/mediacje. Porządek obrad: godz. 11.00 Otwarcie konferencji: Andrzej Seremet – Prokurator Generalny Włodzimierz Albin – Wolters Kluwer Polska Leszek Pietraszko ? Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Wystąpienia gości: dr Jarosław Gowin – Minister Sprawiedliwości prof. dr hab. Irena Lipowicz ? Rzecznik Praw Obywatelskich nadinsp. Marek Działoszyński ? Komendant Główny Policji Wręczenie nagród laureatom III konkursu Prokuratora Generalnego ?Mediacja w praktyce prokuratorskiej lub mediatora? wystąpienie zwycięzcy konkursu godz. 11.20 godz. 12.00 Referaty: prof. dr hab. Ewa Bieńkowska – Czy mediacja w polskim systemie prawa karnego jest rzeczywiście instytucją dla ofiary przestępstwa ? Eugeniusz Wildner – Praktyka stosowania mediacji w Prokuraturze Apelacyjnej w Białymstoku Jerzy Książek – Wady i zalety mediacji karnej w opinii mediatora przerwa godz. 13.00 dr Olga Sitarz ? Mediacje karne w opiniach stron postępowania oraz sędziów i prokuratorów ? wyniki badań ankietowych dr Beata Dzialuk – Perspektywy i bariery mediacji karnej w Polsce, poglądy sędziów i prokuratorów dr Lidia Mazowiecka – Opinie prokuratorów na temat mediacji na podstawie ankiety przeprowadzonej w 2010 r. godz. 14.00 dyskusja godz. 16.00 podsumowanie i wnioski.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …

Strona główna / Aktualności / MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

21 października 2010 obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Mediacja jest pozasądowym sposobem rozwiązywania sporów, zmierzającym do zawarcia ugody i pojednania się stron konfliktu. Jej przeprowadzenie jest dobrowolne, zależy od woli zainteresowanych stron. Mediacje prowadzi się przy udziale osoby trzeciej, mediatora neutralnego wobec stron i konfliktu. Jego zadaniem jest pomoc w przebiegu negocjacji i w wypracowaniu kompromisu. Instytucja mediacji stosowana jest w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, nieletnich i karnych.
W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniu 21 października 2010 roku w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i podległych jej jednostkach Prokuratur Rejonowych pełnione będą przez prokuratorów dyżury mające na celu propagowanie instytucji mediacji i udzielenie pomocy osobom zainteresowanym postępowaniem mediacyjnym.
Na stronie internetowej www.ms.gov.pl. dostępne są opracowania dotyczące poszczególnych rodzajów mediacji.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …

WIELKOPOLSKIE

KONIN

17.10.2013 r.

Spotkanie z mediatorami w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych

Sąd Okręgowy w Koninie

Miejsce: Sąd Okręgowy w Koninie; ul. Energetyka 5; wydarzenie całodzienne

KONIN

17.10.2013 r.

DYŻUR MEDIATORA-

Dariusza Wilczewskiego

Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka ?Podaj Dalej?

Miejsce: siedziba Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka ?Podaj Dalej;

Ul. Południowa 2a, I piętro.

Godz. 16.00-18.30.

KALISZ

22.10.2013 r.

?Spory można rozwiązywać bez udziału sądu? seminarium

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

Miejsce: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej; ul. Wrocławska 193-195; Kalisz.

Godz. 14.00-16.00

Prezentacje i wystąpienia w zakresie mechanizmów powstawania, eskalacji i metod rozwiązywania konfliktów, w tym rozwiązywania sporów w drodze ugody zawartej przed mediatorem.

KALISZ

17.10.13 r.

Cykl seminariów ?Masz prawo do mediacji?

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

Miejsce: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej; ul. Wrocławska 193-195; Kalisz.

Godz. 14.00-16.00

Prezentacje i wystąpienia w zakresie zasad prowadzenia mediacji, podstaw prawnych zastosowania procedur mediacyjnych, mocy prawnej ugody zawartej przed mediatorem.

KALISZ

24.10.2013 r.

?Praktyczne aspekty i korzyści z postępowania mediacyjnego? – seminarium

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

Miejsce: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej; ul. Wrocławska 193-195; Kalisz.

Godz. 14.00-16.00

Prezentacje, wystąpienia i dyskusje obejmujące takie zagadnienia jak: mediacje z perspektywy sędziego, pełnomocnik w mediacji, korzyści z mediacji gospodarczych, dlaczego warto korzystać z mediacji w sprawach karnych, itp.

KALISZ

23.10.2013 r.

DYŻURY MEDIATORóW

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

Miejsce: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej; ul. Wrocławska 193-195; Kalisz.

Bezpłatne konsultacje dla słuchaczy odbywających szkolenia w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, dla kadry dydaktycznej, funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

RASZKóW,

BUGAJ

23.10.13 R.

Konferencja pozasądowe rozwiązywanie sporów w powstałych relacjach pomiędzy przedsiębiorcami i ich kontrahentami oraz w relacjach pracodawca-pracownik

DYŻURY MEDIATORóW

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków z udziałem członków Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów oraz Polskiego Centrum Mediacji

Miejsce:

Gmina Raszków

Pałac Podonowskich w Bugaju nr 7

Godz. 14.00-16.00

Po godz. 16 ? Dyżur mediatorów

RASZKóW,

BUGAJ

25.10.13 R.

Konferencja ?Mediacje w sprawach nieletnich, mediacje rówieśnicze ? wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów w szkołach?

Burmistrz Gminy i Miasta Rsazków z udziałem członków Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów oraz mediatorów w sprawach nieletnich.

Miejsce:

Gmina Raszków

Pałac Podonowskich w Bugaju nr 7

Godz. 11.00-14.00

KONIN

17.10.2013 r.

Spotkania z mediatorami w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych

Sąd Okręgowy w Koninie

Miejsce:

Sąd Okręgowy w Koninie;

ul. Energetyka 5;

Pokój nr 122, I piętro

Godz. spotkań:

10.00. ? 10.50. mediator ws prawach cywilnych

11.00. ? 11.50. mediator w sprawach karnych

12.00. ? 12.50. mediator w sprawach rodzinnych

Wstęp wolny

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.konin.so.gov.pl

KALISZ

19.10.2013 r.

Seminarium – „Mam prawo do mediacji, więc o czym warto wiedzieć, by sporu nie musiał rozstrzygać sąd?”

Cosinus Bezpłatne Szkoły
w
Kaliszu,

Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Łodzi.

Miejsce:
Szkoła „Cosinus” w Kaliszu

ul. Majkowska 11

Godz. 1100 -1400

Wstęp wolny.

KALISZ

20.10.2013 r.

DYŻUR MEDIATORóW

Cosinus Bezpłatne Szkoły
w
Kaliszu,

Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Łodzi.

Miejsce:
Szkoła
„Cosinus” w Kaliszu

ul. Majkowska 11

Godz. 11.00-1400

Wstęp wolny.

KALISZ

14-18.10.13 r.

DYŻUR MEDIATORA

Kancelaria Mediatora Sądowego Biznes Partner w Kaliszu, Mediator stały Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów

Miejsce:

Kancelaria Biznes Partner

Al. Wolności 18 II p.

Godz. 8.30-16.00

Konsultacje nieodpłatne.

KALISZ

16-17.10.13 R.

DYŻUR MEDIATORóW

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Miejsce:

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Al. Wolności 13

Godz. 9.00-11.00

KALISZ

14-18.10.13 r.

DYŻUR MEDIATORA

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Miejsce:

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Al. Wolności 13

Godz. 8.30-16.00

KALISZ

18.10.13 r.

DYŻUR MEDIATORA

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Miejsce:

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przy Sądzie Okręgowym

Wał staromiejski 8a

Godz. 9.00-15.00

KĘPNO

16.10.13 r.

DYŻUR MEDIATORA

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Miejsce:

Sąd