Strona główna / Aktualności / Międzynarodowy Dzień Zaginionych 2010

Międzynarodowy Dzień Zaginionych 2010

Wyślij list do prezydenta Rosji, Dmitrija Miedwiediewa, w sprawie zaginionych na Północnym Kaukazie: Bulata Chilajewa, Bashira Mutsołgowa, Ibragima Gazdieva i Zelimkhana Murdałowa. Jest to polski wkład w obchodzony co roku Międzynarodowy Dzień Zaginionych.

Co roku, 30 sierpnia, Amnesty International wraz z aktywistami na całym świecie obchodzi Międzynarodowy Dzień Zaginionych, aby upamiętnić osoby poddane przymusowym zaginięciom i ich rodziny. Przymusowe zaginięcia są zjawiskiem występującym w wielu krajach na całym świecie. Przymusowe zaginięcie oznacza zatrzymanie, aresztowanie lub porwanie osób przez państwo lub organizację polityczną lub z ich upoważnienia, przy ich poparciu lub milczącej zgodzie, a następnie odmowę przyznania faktu tego pozbawienia wolności lub odmowę przekazania informacji dotyczących losu i miejsca pobytu tych ludzi, z zamiarem pozbawienia ich ochrony prawnej przez dłuższy okres czasu. Bardzo często osoby, które stają się ofiarą przymusowego zaginięcia, nigdy nie zostają uwolnione, a ich los pozostaje nieznany. Rodziny i przyjaciele rzadko otrzymują informacje o tym, co tak naprawdę się z nimi stało. ?Rodzina i przyjaciele porwanej osoby często przez wiele lat nie mają żadnych informacji na jej temat. Czekają na wieści, które mogą nigdy nie nadejść,? powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska. ?Przymusowe zaginięcie jest źródłem ogromnego cierpienia psychicznego i fizycznego bliskich osoby, która zaginęła.?
Przymusowe zaginięcie jest przestępstwem według prawa międzynarodowego, ale zbyt często sprawcy unikają odpowiedzialności prawnej. Każde przymusowe zaginięcie jest złamaniem praw człowieka, w tym:
* prawa do bezpieczeństwa i godności;
* prawa do nie bycia poddanym torturom lub innemu okrutnemu, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu;
* prawa do humanitarnych warunków w miejscu zatrzymania;
* prawa do osobowości prawnej;
* prawa do uczciwego procesu;
* prawa do życia rodzinnego. W przypadku, gdy osoba zostaje zabita ? prawa do życia.
Osoby zaginione są często torturowane, żyją w ciągłym strachu o życie i są pozbawione ochrony prawnej. Proces nadużyć trwa często jeszcze wiele lat po uprowadzeniu. Bliscy porwanej osoby nie wiedzą, czy kiedykolwiek ona powróci, nie mogą jej opłakiwać, ani przystosować się do straty. Jeśli osoba zaginiona jest jedynym żywicielem rodziny, pogarsza się również sytuacja finansowa rodziny. W wielu przypadkach nie mogą one liczyć na rentę lub inne wsparcie, gdyż brak dokumentu potwierdzającego zgon. W przypadku, gdy porwanej osobie uda się uniknąć śmierci i zostaje w końcu zwolniona, najprawdopodobniej do końca życia będzie odczuwała psychiczne i fizyczne skutki uprowadzenia.
Amnesty International potępia wszystkie przymusowe zaginięcia uznając je są przestępstwo według prawa międzynarodowego. W ostatnich latach, w ramach ?wojny z terroryzmem?, Stany Zjednoczone, czasem we współpracy z innymi rządami, doprowadziły do szeregu przymusowych zaginięć osób podejrzanych o terroryzm. Amnesty International prowadziła kampanię na rzecz udzielenia informacji na temat losu i miejsca pobytu tych osób, a także przeprowadzenia sprawiedliwych procesów zgodnie z międzynarodowymi standardami. Amnesty International nawołuje również do postawienia przed wymiarem sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za przymusowe zaginięcia.
Na stronach AI możesz podpisać listy prostestaycyjne skierowane do prezydenta Rosji w sprawie osób „zaginionych” na Północnym Kaukazie.

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …