Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Milion euro dziennie za ID SN

Milion euro dziennie za ID SN

Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 EUR dziennie. Postanowienie wiceprezesa Trybunału w sprawie C-204/21 Komisja / Polska Szczegóły tutaj: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210192pl.pdf

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …